Magazine Reinier nummer 3

Het derde nummer van het magazine 'Reinier' is verschenen. Reinier is een magazine voor mensen in de regio ’s-Hertogenbosch die uit betrokkenheid (beroepshalve of als zorggebruiker) geïnteresseerd zijn in zorginhoudelijke ontwikkelingen en achtergronden van Reinier van Arkel en de geestelijke gezondheidszorg.

In dit nummer onder andere aandacht voor woonvormen binnen de GGZ, het team Consultatieve Psychiatrie, Entree: de vernieuwde procedure van aanmelding, intake en advies, de obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis en aandacht voor verschillende onderzoeken.

In de Reinier is per abuis vermeld dat de expositie 'Waanzinnige sier' vanaf juli te zien is in de vakbibliotheek. Dit moet echter zijn vanaf september. Nadere berichtgeving volgt via het nieuws en de agenda op onze website.

Bekijk de Reinier hieronder digitaal. Wilt u een gedrukt exemplaar ontvang? Stuur dan een e-mail met uw adresgegevens aan communicatie@reiniervanarkel.nl

 


Terug naar overzicht