Kijktip: documentaire Veda beslist zelf – jong en een euthanasiewens

Op woensdag 24 april) zond BNN/VARA de 3DOC documentaire 'Veda beslist zélf – Jong en een euthanasiewens' uit. Kijk deze aflevering terug via NPO start. Veda is in zorg bij Reinier van Arkel.

Reinier van Arkel verbindt zich aan de ambitie ‘zero suïcide’. Het proactief en herhaaldelijk bespreekbaar maken van suïcidale gedachten en gedragingen binnen de geestelijke gezondheidszorg is een van de meest effectieve preventiemaatregelen waarmee suïcide kan worden voorkomen. Mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten en gedragingen willen vaak helemaal niet dood maar zien geen uitweg in het leven. Voelen zich niet gehoord, onbegrepen en alleen.

Documentaire Veda beslist zélf – jong en een euthanasiewens

In de documentaire ‘Veda beslist zélf’ volgt documentairemaker Jessica Villerius veertien maanden lang de op dat moment 18-jarige Veda. Veda is elf jaar als ze zeker weet dat ze niet meer wil leven. Ze lijdt van jongs af aan, aan vele psychische aandoeningen die het leven voor haar ondragelijk maken. Op haar 17de meldt ze zich aan bij de Levenseindekliniek in de hoop dat zij haar kunnen helpen met haar ultieme wens: euthanasie. Door de vele diagnoses die Veda door de jaren kreeg, lijkt de vervulling van die ultieme wens, juist moeilijker te worden. Want in hoeverre kan iemand met zo veel psychische problemen over haar eigen leven beslissen? En is iemand van 17 jaar met psychisch lijden niet veel te jong om ‘uitbehandeld’ te zijn? Voor Veda beheerst de dood haar dagelijks leven. Ze vraagt zich iedere dag af of ze wel wil wachten op de toestemming om op deze legale manier te sterven.

Mentaliseren Bevorderende Therapie

Veda, besluit de Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) bij het Centrum Adolescentenpsychiatrie van Reinier van Arkel te gaan volgen. In beginsel vooral omdat de Levenseindekliniek dit als voorwaarde stelt om het traject rondom haar euthanasiewens  verder aan te gaan. Het ontdekken van hoe mensen over zichzelf en anderen denken, wat ze daarbij voelen en hoe dat de reacties op anderen bepaalt, is in de kern waar het om gaat bij Mentaliseren Bevorderende Therapie. “Het is een bewezen effectieve intensieve behandelvorm voor onder andere cliënten met persoonlijkheidsstoornissen, aldus Anja Laan, werkzaam als klinisch psycholoog en programmaleider persoonlijkheidsstoornissen bij Reinier van Arkel. “Deze mensen lijden vaak aan forse klachten – zoals angstklachten, somberheid, zelfbeschadiging en suïcidaliteit- die hen ontregelen, wat maakt dat ze vastlopen op tal van levensgebieden en zich vaak niet begrepen voelen. Persoonlijkheidsproblematiek ontwikkelt zich door aanleg en interactie met omgevingsinvloeden, zo ontstaan patronen van dieperliggende emoties die een onderdeel worden van de persoonlijkheid welke een lange periode nodig hebben om van te herstellen. We zien dat herstel zeker haalbaar is en dat de klachten sterk verminderen. Door de MBT leren cliënten eigen gevoelens beter snappen en zijn beter in staat relaties te behouden.”
Een vroege herkenning en interventie voor kinderen en jongeren met klachten op het gebied van het omgaan en uiten van emoties is dan ook van belang om een beschadiging van de persoonlijkheidsontwikkeling te voorkomen. Hiervoor biedt Reinier van Arkel bijvoorbeeld de behandelmethode VIBE aan (Vroege Interventie Borderline en Emotieregulatiestoornissen).

Herstel van suïcidaliteit mogelijk?

Mensen die lijden onder ernstige suïcidale gedachten kunnen daar van kunnen herstellen. “De gedachten gaan niet weg, maar mensen kunnen leren verdragen dat deze er soms zijn en leren begrijpen waarom de gevoelens intens aanwezig zijn. We zien dat het echt mogelijk is voor deze mensen om een zinvol leven te kunnen leiden. Contact maken, begrip, de ruimte bieden om het er over te hebben en naast de persoon gaan staan, dat is waarmee preventie van suïcides begint.”

‘Over leven’ groepsbehandeling suïcide preventie

Om de ambitie Zero Suïcide te bereiken hanteert Reinier van Arkel een aanpak die zich – vanuit het maken van contact- richt op het signaleren en behandelen van suïcidaal gedrag. Dit jaar start Reinier van Arkel ook met de groepsbehandeling suïcidepreventie, ontwikkelt door Miranda de Weijer-Dupuis, verpleegkundig specialist ggz en teammanager bij Reinier van Arkel, op basis van het werk van en in samenspraak met Ad Kerkhof. “Deze behandeling is ontwikkeld bij GGz Eindhoven en bedoeld voor mensen die piekeren over zelfdoding en niet verder willen leven op de wijze waarop het leven er nu uit ziet. Cliënten leren er de gedachten de baas te worden door ze op te merken, te doordenken en vervangen door andere gedachten. En met resultaat: de ervaringen laten zien dat de suïcidale gedachten duurzaam afnemen.  

 


Terug naar overzicht