Kijkmomenten Zwanenhuis druk bezocht

Voor de komst van de eerste bewoners, konden buurtbewoners en samenwerkingspartners afgelopen vrijdag 1 april een kijkje komen nemen in het 'Zwanenhuis', het hostel aan de Zuiderparkweg in 's-Hertogenbosch. Van deze mogelijkheid werd volop gebruik gemaakt. Ongeveer 200 buurtbewoners maakten gebruik van de mogelijkheid om kennis te maken met het zorgteam en rondgeleid te worden in het nieuwe gebouw. Ook een afvaardiging van de beheergroep was aanwezig. 

Wie wonen er in het Zwanenhuis?

Vanaf maandag 4 april nemen de eerste cliënten hun intrek in het Zwanenhuis. Naar verwachting zijn we hier in de loop van mei met 30 bewoners compleet. Onze bewoners zijn mensen met een psychische aandoening en een verslaving. Door hun problemen kan zelfstandig wonen voor hen, tijdelijk of langdurig, niet mogelijk zijn. Omdat ze de grip op het leven kwijt zijn en steeds verder verwijderd raken van de maatschappij. Het Zwanenhuis geeft hen de grip op het leven en een plekje in de maatschappij terug.Ze krijgen hier een rustige en veilige plek om te wonen en hulp om hun leven weer op de rit te krijgen. Door middel van 24-uurs-zorg en intensieve begeleiding leren bewoners hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen en beter om kunnen gaan met hun psychische kwetsbaarheid of verslaving. Daarbij is ook aandacht voor de leefomgeving in de buurt. Zo werken we samen toe naar een inclusieve samenleving.

Beheergroep: wonen voor iedereen zo prettig mogelijk maken  

In de beheergroep bestaande uit omwonenden en gemeente 's-Hertogenbosch, politie, Farent, stadstoezicht, Zayaz, Novadic-Kentron en Reinier van Arkel, zijn afspraken gemaakt over veiligheid en beheersbaarheid voor alle bewoners in een gebied rond het hostel. In een beheerplan zijn deze afspraken vastgelegd.
Ook u kunt ons helpen om het wonen rond het Zwanenhuis voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. Mocht u iets zien of horen, laat dat dan zo snel mogelijk aan ons weten via (073) 658 63 73 of 06-107 647 91 of via de email: Hostelzwanenhuis@reiniervanarkel.nl

Over de naam Zwanenhuis

Veel zorglocaties van Reinier van Arkel hebben niet alleen een naam die verwijst naar de straat waarin ze zijn gevestigd maar hebben daarnaast nóg een naam, zo ook het hostel aan de Zuiderparkweg dat de naam ‘het Zwanenhuis’ draagt.
Met deze naam willen we een postuum eerbetoon brengen aan Goos Zwanikken, oud geneesheer-directeur van Reinier van Arkel en emeritus hoogleraar psychiatrie en bovenal beschermheer van cliënten die hun leven lang hinder ondervinden als gevolg van psychische aandoeningen. Mensen die, volgens hem, door de maatschappij nog altijd worden gezien als tweederangs burger en waar we met elkaar nog een weg hebben af te leggen als het gaat om het streven naar volwaardig burgerschap.
Met de naam ‘het Zwanenhuis’ verwijzen we net als de Lieve Vrouwe Broederschap, de Zwanenbroeders, naar verbondenheid met de ander, vanuit het besef dat een ander mens net zo wezenlijk is als wijzelf. Deze betekenis van het woord broederschap sluit aan bij de visie van het hostel Zuiderparkweg waarbij we streven naar inclusie en verankering in het sociale en maatschappelijke leven. Het verblijf in het hostel zorgt voor stabiliteit door een eigen appartement en herstelgerichte zorg en behandeling. Het hostel biedt een thuis aan de bewoners, een veilige haven.
De naam ‘het Zwanenhuis’ draagt tot slot een verwijzing naar zwanen in zich. Zwanen vinden we imposant en krachtig, maar toch houden we ze vaak het liefste op afstand. Ze hebben hun imago niet helemaal mee vanwege hun vaak agressieve reactie als je hen nadert in de tijd dat ze nestelen en broeden. Parallellen naar de doelgroep van mensen met een verslaving in combinatie met een psychische aandoening zijn eenvoudig te trekken. Terwijl wanneer we ook hier uitgaan van de kracht van mensen en het herstelvermogen waar iedereen over beschikt, mensen tot rust én groei zien komen.


Terug naar overzicht