Keurmerk voor FACT Jeugd Herlaarhof

FACT Jeugd Herlaarhof heeft het keurmerk Jeugd Flexible ACT ontvangen van het CCAF. Herlaarhof is trots op dit mooie resultaat en op de ontwikkeling die dit team de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. In het FACT Jeugdteam werken Herlaarhof, centrum Adolescentenpsychiatrie, Oosterpoort en Novadic-Kentron nauw samen. Het team biedt hulp in de regio Den Bosch en de Meierij. De vraag naar hulp van FACT Jeugd neemt toe en past bij onze wens om meer wijkgericht te werken.

Het CCAF meldt dat het team zich kenmerkt zich door een prettige sfeer waarin prima wordt samengewerkt aan de behandeling van cliënten en hun systeem. Het team heeft een sterke maatschappelijke oriëntatie. De disciplinemix is goed en er is een breed palet aan behandelinterventies beschikbaar.

Het behandelmodel Jeugd Flexible ACT (FACT)
De cliënten die door het Jeugd Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het  CCAF
Het CCAF toetst de kwaliteit van Jeugd Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Jeugd Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg
Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Jeugd Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie
Het FACT jeugd Herlaarhof is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF: http://ccaf.nl/keurmerkregister/
Het CCAF voert jaarlijks ruim 100 audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op www.ccaf.nl. Het CCAF is bereikbaar via info@ccaf.nl.

Herlaarhof
Herlaarhof is een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Met vestigingen in Vught, Veldhoven, Helmond, Oss, Zaltbommel, Waalwijk en ’s-Hertogenbosch zijn wij werkzaam in zeven verschillende regio’s in Brabant en Limburg. Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel. meer informatie op www.herlaarhof.nl 

 

 


Terug naar overzicht