Jeroen Bosch Ziekenhuis en Reinier van Arkel winnen coschapprijs 'Beste coschap master jaar 1'

Op maandag 15 mei werd tijdens het OOR-Utrecht symposium door de medische studenten faculteitsvereniging Utrecht "Sams" de prijs voor het beste co-schap 2016 uitgereikt aan de medisch specialisten van de afdeling neurologie en klinische geriatrie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis(JBZ) , en diverse afdelingen (centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie, ambulante psychiatrie,  High Intensive Care-Unit en crisisdienst te Vught) van Reinier van Arkel.

Zij winnen deze prijs voor het geïntegreerde coschap neurologie, psychiatrie en geriatrie dat studenten geneeskunde bij het JBZ en Reinier van Arkel doorlopen. De prijs wordt toegekend op basis van evaluaties die door alle studenten geneeskunde van het UMCU ingevuld worden na afloop van het coschap behorend bij het 1ste studiejaar. Hieruit bleek onder andere dat de studenten het warm onthaal en de respectvolle houding ten aanzien van de coassistenten, de geïntegreerde presentatie van de patiëntenzorg en daarbij ook de persoonlijke begeleiding door de medisch specialisten en aios van het JBZ en Reinier van Arkel zeer waardeerden.

De betrokken medisch specialisten Toine den Hollander(plv. opleider en psychiater), Martijn Bevers (psychiater), Karen Keijsers (geriater), Huib Visee en Jan Pieter ter Bruggen (beiden neuroloog) ervaren de prijs als een mooie waardering die aantoont dat de geïntegreerde samenwerking tussen de drie specialismen met korte lijnen en goede onderlinge bereikbaarheid ook voor studenten meerwaarde biedt.

 


Terug naar overzicht