Jaarverslag 2018 Familie- en Betrokkenenraad

De Familie-/Betrokkenenraad (FBR) heeft net als voorgaande jaren de activiteiten en werkzaamheden van 2018 vastgelegd in een jaarverslag. Prioriteit nummer 1 voor de acht leden in 2018 was het triadisch werken organisatiebreed stimuleren. Vaak op constructieve wijze, soms ook 'als luis in de pels'.

Triade
Waar een gelijkwaardige inbreng van betrokkenen in het algemeen ziekenhuis al gemeengoed is, is dat nog niet het geval in veel ggz-instellingen. Het triadegesprek zit (nog) niet in het DNA van de medewerkers c.q. in de cultuur. De triade is een driehoek die wordt gevormd door cliënt, zorgverlener en familie waarbij iedere partij op gelijkwaardige wijze zijn eigen belang en inbreng heeft in het herstelproces van de cliënt.

Lijdensweg
“Wat elke keer weer indruk op mij maakt zijn de verhalen over de lijdensweg van cliënten en hun naasten. In persoonlijke contacten op symposia/familieavonden/cursussen komen er zoveel gevoelens van machteloosheid, frustratie, stress, angsten en zorgen aan de oppervlakte.”

Harald Drost (lid van de FBR): “Wat elke keer weer indruk op mij maakt zijn de verhalen over de lijdensweg van cliënten en hun familie/naasten. Van ouders die geen raad meer weten met hun agressieve zoon met een bipolaire aandoening tot de moeder die zo angstig is en veel stress opbouwt omdat haar dochter suïcidale neigingen heeft. Of van een wat oudere vader en moeder die zorgen en slapeloze nachten hebben over de vraag: wie zorgt er voor óns kind als wij er niet meer zijn? Zoveel frustratie, stress, angsten, zorgen, gevoelens van machteloosheid komen in persoonlijke contacten op symposia, familieavonden en in cursussen aan de oppervlakte.”

Een krachtige ondersteuning voor familie en naasten vormt de cursus ‘Samen Sterk door Triadisch Werken’. Door het aanbieden van deze cursus hoopt de FBR een verlichting in het dagelijks leven van de naasten te brengen.

Vragen of suggesties over het werk van de FBR of het jaarverslag of suggesties zijn meer dan welkom. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen. De Familie-/Betrokkenen Raad is steeds in beweging en is blij met voeding! 
E-mailadres: fbr@reiniervanarkel.nl

Telefoon Reinier van Arkel: (073) 658 51 11


Terug naar overzicht