Hulp en ondersteuning in eigen leefomgeving voor kwetsbare burgers

Uitvoering eerste fase regiovisie beschermd wonen gestart
Kwetsbare burgers willen net als iedereen het liefst zo zelfstandig mogelijk wonen. In februari 2016 hebben de gemeenten in de regio Meierij en Bommelerwaard hiervoor een plan gemaakt en vastgesteld: de Regiovisie beschermd wonen. De gemeenten en partners hebben de visie nu vertaald in een concreet plan.
Hoe kunnen burgers met een psychisch probleem of verslaving nog meer regisseur worden over hun eigen leven? En over hun eigen herstel? Die vragen staan centraal. We gaan nu kijken hoe zij nog beter ondersteund kunnen worden. Het gaat er dan om ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen omgeving mogelijk te maken.

Hulp en ondersteuning dichtbij, eigen regie en meedoen
Gemeenten, zorgaanbieder Reinier van Arkel en woningcorporaties gaan deze vorm van wonen samen met de eerste cliënten onderzoeken. Hun familie en netwerk worden daarbij betrokken. Reinier van Arkel is de grootste aanbieder van beschermd wonen in deze regio. Met een aantal van onze cliënten wordt bekeken hoe de huidige woonsituatie kan veranderen zodat iemand zo zelfstandig mogelijk kan wonen. Met daarbij de ondersteuning die nodig is om dit mogelijk te maken. In beginsel gebeurt dat op dezelfde plek als waar de cliënt nu woont. Voor 2016 en 2017 gaat het om 33 cliënten. Dat zijn cliënten die nu zorg krijgen in ’s-Hertogenbosch (14) en Schijndel (19).

Overleg met cliënten
Reinier van Arkel heeft een eerste onderzoek gedaan bij deze cliënten. Nu gaan de sociale wijkteams met de cliënten in overleg. Over hun woonsituatie, dagactiviteiten, betrokkenheid van de omgeving en financiële situatie. Dat gebeurt zorgvuldig. Ook familie en betrokkenen, zorgaanbieders en woningcorporaties worden hierbij betrokken. Die gesprekken zijn de basis voor het aanbod. Per situatie wordt bekeken hoe wonen, levensonderhoud en ondersteuning het best vorm kan krijgen. Voor de cliënt en zijn (leef)omgeving.

170 cliënten
In totaal zullen in deze regio ongeveer 170 cliënten van Reinier van Arkel een passend aanbod krijgen. De gemeenten in deze regio stellen hiervoor eenmalig 800.000 euro beschikbaar. Zodat ondersteuning in de eigen omgeving op een vlotte en verantwoorde wijze gerealiseerd kan worden.
De eerste ervaringen worden gebruikt om de aanpak te verbreden naar alle andere locaties beschermd wonen in onze regio.


Terug naar overzicht