Hostel Zuiderparkweg: laat je informeren over de werkwijze en baanmogelijkheden

In de lente van 2022 opent het hostel aan de Zuiderparkweg in Den Bosch haar deuren. Het hostel is een 24-uurs woonvoorziening voor mensen die (bijna) dak- of thuisloos zijn en intensieve begeleiding nodig hebben voor hun verslavings- en psychische problemen. Reinier van Arkel geeft samen met Novadic-Kentron invulling aan de zorg die we er gaan bieden, zoals we dat ook samen al doen in het hostel Van Broeckhovenlaan.

Het is onze overtuiging dat mensen tot rust én groei komen, wanneer we uitgaan van de veerkracht en het herstelvermogen van mensen. Het hostel biedt daarom een veilige, prikkelarme omgeving met bescherming, stabiliteit en structuur. Het hostel werkt fasegericht aan de ontwikkeling van zelfstandigheid en woonvaardigheden. Per bewoner wordt met behulp van een begeleidingsplan en passend trainingsaanbod gewerkt aan groei van de zelfstandigheid en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Stapsgewijs werken we zo toe naar een voor de persoon volwaardig burgerschap.

Wil jij meer weten over het werken in een hostel of misschien zelfs geïnteresseerd in de diverse  baanmogelijkheden? Neem dan vrijblijvend deel aan de meet-the-expert-bijeenkomst op donderdag 9 december a.s. om 17.00 uur.  https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGJjODI2NDMtZTk0Mi00NDdiLThhYzMtZWY2ODJjNzA1NjFi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229f57dbd9-7748-4a4b-8a64-581a271d2a2c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224decdb3b-3a44-44ee-84a3-1138f09af337%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a1a3488d-151d-4a50-8229-3b5aec8dcccc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Wil je je eventuele belangstelling voor het werken in het hostel nu al kenbaar maken: stuur dan een mail naar werken@reiniervanarkel.nl   


Terug naar overzicht