Helga Saez nieuwe geneesheer-directeur Reinier van Arkel

‘s-Hertogenbosch–Helga Saez neemt met ingang van 1 september 2018 de functie van geneesheer-directeur bij Reinier van Arkel op zich. Zij neemt deze rol over van Jacqueline Koster die de taken ruim een jaar lang op uitstekende wijze heeft waargenomen. Jacqueline Koster blijft als psychiater verbonden aan Reinier van Arkel.

De Raad van Bestuur verwacht dat Helga Saez op een goede manier invulling kan geven aan de gezaghebbende rol van geneesheer-directeur. Haar ruime ervaring als psychiater en directielid behandelzaken en haar bekendheid met de organisatie maken haar bij uitstek geschikt voor deze functie. “De geneesheer-directeur is een belangrijke sparringpartner voor de Raad van Bestuur. Haar jarenlange kennis van onze organisatie brengt een mooie balans gezien het feit dat wij als bestuurders beiden van buiten de organisatie komen,” aldus Tom van Mierlo, bestuurder van Reinier van Arkel.

Saez kwam in 1999 als arts-assistent in opleiding in dienst bij Reinier van Arkel. Na afronding van haar opleiding ging zij als psychiater aan de slag waarbij zij de directe patiëntenzorg combineerde met beleidstaken. Als geneesheer-directeur is zij primair verantwoordelijk voor de verlening van verplichte zorg onder de BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) aan cliënten. Een belangrijk onderdeel van deze rol is het intern bespreekbaar maken van zaken die van belang zijn voor een goede kwaliteit van zorg. De benoeming heeft plaats gevonden door de Raad van Toezicht.

 


Terug naar overzicht