Gerard van Berlo nieuw gezicht in Raad van Toezicht

Gerard van Berlo nieuw gezicht in Raad van Toezicht

De Reinier van Arkel groep verwelkomt Gerard van Berlo als nieuw gezicht in de Raad van Toezicht. Hij richt zich op de portefeuilles zorgkwaliteit en cliëntenperspectief. Zijn benoeming vindt plaats met het vertrouwen van de Cliëntenraden in het bijzonder.

Gerard van Berlo heeft een lange carrière in de zorg voornamelijk bij algemene ziekenhuizen maar in het begin van zijn loopbaan ook 7 jaar bij een psychiatrisch ziekenhuis. Sinds 2017 is hij lid van de Raad van Bestuur van het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Ook in het intern toezicht is hij al vele jaren actief; tot 1 september jl. bij Stichting Pluryn en momenteel bij Stichting de Zorgboog. Binnen de Raad van Toezicht volgt hij Peter Nouwens op, die vanwege het verstrijken van zijn termijn in juli jl. afscheid nam.

“Reinier van Arkel is een organisatie van groot maatschappelijk belang met zorg voor kwetsbare mensen en ik ben verheugd me hiervoor in te kunnen zetten” aldus Gerard van Berlo. “Net als elders in de zorg, ziet ook Reinier van Arkel zich geconfronteerd met veel uitdagingen zoals personeelskrapte, financiële krapte en veranderingen in maatschappij en samenleving. Dat vraagt veel van het verandervermogen van de organisatie en alle betrokkenen en Reinier van Arkel is daar actief en goed mee bezig. Ik draag daar via mijn deelname in de Raad van Toezicht graag mijn steentje aan bij"

De Raad van Toezicht is verheugd om, met de komst van Gerard van Berlo, de raad op waardevolle wijze aan te vullen en versterken. "Gerard van Berlo brengt veel kennis van de zorg en bestuurlijke/toezichthoudende ervaring met zich mee, is een verbindende persoonlijkheid en een duidelijke versterking van onze Raad van Toezicht," aldus Rienk Goodijk, voorzitter Raad van Toezicht.

 


Terug naar overzicht