Geïntegreerde behandelaanpak GGZ-UWV: landelijk voorbeeld van goede samenwerking

Op 24 mei vindt in Congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch het landelijk kennis- en participatiefestival plaats. In de ochtend wordt het convenant UWV-GGZ verlengd door Jacobine van Geel, voorzitter GGZ Nederland en Fred Paling voorzitter Raad van Bestuur UWV Nederland.

Het project geïntegreerde behandelaanpak (Sneller herstel) van het UWV en Reinier van Arkel wordt hierbij als één van de goede voorbeelden van samenwerking in de schijnwerpers gezet. Karen de Waele zal hierover kort in gesprek gaan met Jacobine van Geel. Dit gebeurt in aanwezigheid van de staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark, en de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis.

In een van de workshops wordt het project nader toegelicht in de vorm van een ronde tafelgesprek.
Iefke Slaats, basispsycholoog treedt hierbij op als interviewer met als gasten aan tafel: Peter vd Pol, verzekeringsarts, Suzanne Lagerveld, arbeids- en organisatiepsycholoog en senior onderzoeker, Karen de Waele, GZ psycholoog, 1 cliënt in het project begeleid door Miranda Michielsen PM arbeid in samenwerking met Ingrid van Vught GZ psycholoog en 1 cliënt in het project begeleid door Margot Schilders Job Solutions in samenwerking met Karen de Waele GZ-psycholoog.

Inmiddels zijn 44 cliënten van Reinier van Arkel met de werkgerichte aanpak gestart of hebben het traject afgerond, 13 cliënten worden nog gezien voor een plan van aanpak door UWV waarna ze indien geïndiceerd kunnen starten.

Deelname aan 'Sneller herstel'
Wilt u zelf weer meedoen in de maatschappij? Wilt u de regie hebben over uw leven? Wilt u sneller herstellen? Dan is de werkgerichte aanpak wellicht iets voor u! Onder het motto “Sneller herstel” bieden Reinier van Arkel en het UWV een uniek
behandel- en re-integratietraject aan.

Voor wie?
U kunt aan dit traject deelnemen als u:
• een WIA-, WAJONG of ziektewetuitkering van het UWV in Den Bosch hebt.
• bij Reinier van Arkel met een behandeling begint.

Lees meer over de aanpak van Reinier van Arkel en UWV in de folder (PDF).  


Terug naar overzicht