Familie- en betrokkenenraad Reinier van Arkel bestaat 10 jaar

Tweede lustrum Familie- en betrokkenenraad Reinier van Arkel

Op zaterdag 11 september viert de Familie- en betrokkenenraad (FBR) van Reinier van Arkel het 10-jarig bestaan. Naast een officieel moment is er ook een feestelijke middag met leuke activiteiten voor cliënten, hun familie en naasten, de ambassadeurs van de FBR en medewerkers op Zorgpark Voorburg. We houden rekening met de dan geldende coronaregels.

Dat de raad niet heeft stilgezeten de afgelopen tien jaar, zie je aan de talloze ontwikkelingen. Er is een solide familie- en betrokkenenbeleid ontwikkeld dat de basis vormt voor triadisch werken. In het triadisch werken wordt de relatie tussen cliënt, hulpverlener en de familie op het niveau van de zorgverlening actief vormgegeven. Elke partij heeft zijn eigen belang en inbreng in het proces. Deze samenwerking is belangrijk voor het herstel van de cliënt. De FBR ontwikkelde speciaal voor familieleden van mensen met een psychische aandoening de cursus ‘Samen sterk door triadisch werken’.

Verbinding
Triadisch werken met cliënt, zorgprofessional en familie is alleen mogelijk als er sprake is van daadwerkelijke verbinding. Verbinding op alle niveaus, met alle spelers zoals wijkteams, gemeenten zorgverzekeraars en andere maatschappelijke partijen draagt bij aan het welzijn van cliënten en hun naasten.
De huidige ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg naar herstelondersteunende netwerkzorg sluiten hier naadloos bij aan en bieden nieuwe mogelijkheden voor de doorontwikkeling van triadisch werken in de toekomst.


Terug naar overzicht