FACT-teams Reinier van Arkel behalen CCAF-keurmerk met optimaal resultaat

Keurmerk bevestigt goede kwaliteit van zorg

De  Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (Stichting CCAF) heeft geoordeeld dat de FACT teams Den Bosch Noord-West en FACT Den Bosch Zuid-Oost de hercertificering voor het keurmerk van de stichting met vlag en wimpel hebben gehaald. Deze keer kende het CCAF  zelfs het predicaat ‘optimale implementatie’ toe. De FACT teams van Reinier van Arkel voldoen dus erg goed aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Flexibele ACT-model. Het uitgereikte certificaat heeft een geldigheidsduur tot mei 2020.

FACT: Thuis samen werken aan herstel
De ruim 600 cliënten die door de beide FACT-teams worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het CCAF
Het CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible)ACT-teams in onafhankelijke audits. Het audit-team omschrijft het team Den Bosch Zuid-Oost als ‘een enthousiast, betrokken en loyaal team dat zich met passie inzet voor de doelgroep. Het team geeft vorm aan een wijkgerichte aanpak doordat het team gehuisvest is in de wijk en er een goede samenwerking is met ketenpartners in de wijk. Er is een pilot gestart om te komen tot een wijkteam waarin meerdere organisaties samenwerken.’ Team FACT Den Bosch Noord-West kenmerkt zich - aldus het audit-team  -  ‘door een open sfeer met gedreven medewerkers die collegialiteit hoog in het vaandel hebben. Het team biedt flexibele zorg die past bij de fase waar de cliënt zich in bevindt. Ook is het team actief bezig om Herstelondersteunende Zorg in het dagelijks werk steeds beter toe te passen. Het team behaalt een optimale score. Veel zaken gaan dus uitstekend, zoals maatschappelijke zorg en de teamprocessen.’

Vanzelfsprekend is Reinier van Arkel trots op de inzet van de medewerkers van de beide FACT-teams en de door de hercertificering aangetoonde kwaliteit van zorg voor de cliënten.   

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg
Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie

Beide teams zijn opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF, te vinden op:

http://ccaf.nl/keurmerkregister/

Het CCAF voert jaarlijks zo’n 100 audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en de stichting zelf is te vinden op www.ccaf.nl. Het CCAF is bereikbaar via info@ccaf.nl.


Terug naar overzicht