FACT regio Noord CCAF-gecertificeerd

Na een jaar hard werken heeft het FACT-team regio Noord het CCAF-keurmerk behaald, met het mooie resultaat van een 8,7! “Ons uitgangspunt herstelgericht werken met de cliënt staat centraal in onze visie en de betrokkenheid en bevlogenheid van ons team werden gezien door het CCAF, ons cliëntenpanel en netwerkpartners. Met enthousiasme en hart voor herstel hebben wij als team een mooie basis gelegd voor de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. We gaan op deze voet verder de komende periode en we blijven ons verder ontwikkelen.”

Het FACT-team regio Noord van Reinier van Arkel heeft het CCAF-keurmerk volgens de veldnormen FACTs2017 ontvangen van het CCCAF.

Het behandelmodel Flexible ACT 
De cliënten die door het Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het CCAF 
Het CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible)ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT- of Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg 
Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie 
FACT regio Noord is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF, te vinden op: http://ccaf.nl/keurmerkregister/

Het CCAF voert jaarlijks zo’n 100 audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en de stichting zelf is te vinden op www.ccaf.nl.


Terug naar overzicht