Extra aandacht voor re-integratie bij behandeling van psychische problemen loont

Pilot samenwerking UWV en Reinier van Arkel positief


Arbeid en participatie een duidelijke plek geven in de behandeling van psychische problemen loont, zo blijkt uit de resultaten van een pilot met 15 cliënten met angst- en stemmingsstoornissen bij Reinier van Arkel. De pilot laat zien dat extra aandacht voor re-integratie vanaf de start van de behandeling leidt tot een versnelling van participatie in werk. Voor acht cliënten leidde dit al tijdens het behandeltraject bij tot een werkervaringsplaats en voor twee cliënten zelfs tot een betaalde baan.    


Intensievere samenwerking tussen UWV en GGZ


Het hebben van (betaald) werk helpt bij het herstel van een psychische aandoening, zo is bekend uit eerder onderzoek. Mensen voelen zich er beter door en worden serieuzer genomen. Toch, zo bleek in 2015, heeft bijna de helft van de cliënten in behandeling bij Reinier van Arkel geen betaald werk. Om cliënten hierbij te ondersteunen is het nodig om vanaf de start van de behandeling aandacht te hebben voor participatie en arbeid en om de samenwerking met uitkeringsinstantie UWV te intensiveren. Omdat deze samenwerking tussen GGZ en UWV niet vanzelfsprekend is, startten Reinier van Arkel en UWV Den Bosch begin 2016 gestart met het pilotproject ‘Sneller herstel door betere samenwerking tussen GGZ en UWV’.

Werk als onderdeel van herstel

De aan de pilot deelnemende cliënten werden ondersteund door zowel de behandelaar van Reinier van Arkel als UWV en een re-integratiecoach. Alle betrokkenen stemden regelmatig met elkaar af wat zowel de behandeling als de re-integratie van cliënten bevordert. Zo toont de pilot een verbetering aan in de diagnostiek van de klachten/beperkingen in werk, waardoor hulp meer passend geboden kon worden wat weer kan bijdragen aan een structureler herstel van de klachten. De in de pilot betrokken partijen en de deelnemende cliënten hebben ervaren dat de intensievere samenwerking effectief is.

Wordt vervolgd

De resultaten van de pilot zijn dermate positief dat UWV en Reinier van Arkel nu gaan onderzoeken of de pilot verbreed kan worden naar andere doelgroepen cliënten en naar een grotere regio. Deze week brachten afgevaardigden van GGZ Nederland en UWV een bezoek aan Reinier van Arkel om de mogelijkheden tot een landelijke uitrol te onderzoeken. Beide partijen sloten in februari 2016 op landelijk niveau een convenant om de samenwerking te verbeteren. Daarnaast is er interesse in de uitkomsten van het project bij andere samenwerkingspartners betrokken bij de re-integratie en het herstel van mensen met een psychische aandoening.  


Terug naar overzicht