Els van der Sanden, voorzitter Familie-en Betrokkenenraad geridderd!

Met een duidelijke visie en tomeloze energie maakt Els van der Sanden-Paumen zich hard voor de positie van familie en naasten van cliënten van Reinier van Arkel en mensen met een psychische aandoening in brede zin. Al jarenlang zet zij zich met een grote persoonlijke inzet en op vrijwillige basis in voor de erkenning van de positie van naastbetrokkenen als partner in het zorgproces en is zij van grote waarde voor zorginstellingen, gemeente en andere samenwerkingspartners die zich inzetten voor betere zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Voorop daarbij staat altijd het belang van de cliënt en zijn naasten vanuit de gedachte dat psychisch ziek zijn ook jou kan overkomen.

Els vervulde een belangrijke sleutelrol in de totstandkoming van een helder familie- en naastbetrokkenenbeleid dat de basis vormt voor de wijze waarop hulpverleners, cliënten en familie triadisch met elkaar samenwerken. Samen met Ine Stegenga zorgde Els ervoor dat in 2011 de Familie- en Betrokkenenraad binnen Reinier van Arkel werd opgericht en is nog altijd de stuwende kracht binnen deze raad. De persoonlijke verhalen die familieleden met haar delen in haar functie als voorzitter van de Familie- en Betrokkenenraad maken dat zij zich als gedreven pleitbezorger inzet. Soms als ‘luis in de pels’ maar altijd constructief en met respect naar alle betrokkenen en de organisatie. Ook haar inzet aangaande de ontwikkeling en implementatie van de cursus ‘Samen sterk door triadisch werken’ mag in dit kader niet onvermeld blijven. De cursus werd ontwikkeld met een subsidie van ZonMw en wordt inmiddels gegeven aan familieleden van mensen met een (ernstige) psychische aandoening in de regio ’s-Hertogenbosch en de Meierij, Tilburg en Breda. Ook landelijk is haar bevlogenheid en betrokkenheid niet onopgemerkt gebleven. Het landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft haar verzocht toe te treden tot het kernteam van Mind Familie- en naastbetrokkenenraden om zo het triadisch werken binnen ggz-instellingen in Nederland te bevorderen.

Of dit alles al niet genoeg is, heeft Els zich als vrijwilliger ook zeer actief en betrokken ingezet voor de Christofoorkerk in Sint-Michielsgestel. Als mantelzorger voor diverse personen, heeft ze een half jaar lang een Oekraïens vluchtelingengezin in huis genomen en is Els nauw betrokken geweest bij activiteiten om inwoners van Honduras bij te staan nadat zij werden getroffen door een verwoestende orkaan.

Wij feliciteren Els van der Sanden van harte met de koninklijke onderscheiding die haar vrijdag 24 april door burgemeester Jack Mikkers van ’s-Hertogenbosch telefonisch is uitgereikt! 


Terug naar overzicht