Eddy van Doorn maakt overstap van Reinier van Arkel naar Pluryn

Per 1 juli aanstaande treedt Eddy van Doorn aan als voorzitter Raad van Bestuur van Pluryn. Hij volgt in deze functie Karel Verweij op, die per 14 juli afscheid neemt van Pluryn.

Het aanvaarden van deze functie betekent dat Eddy van Doorn afscheid neemt als bestuursvoorzitter van de Reinier van Arkel groep. Eddy: “De afgelopen 5 jaar heb ik met ziel en zaligheid gewerkt voor deze prachtige instelling, haar medewerkers en cliënten. Ik ben trots op waar we nu met Reinier van Arkel staan en wat we de afgelopen vijf jaar hebben bereikt.”  Eddy van Doorn trad in oktober 2016 aan als voorzitter Raad van Bestuur van Reinier van Arkel, Ypse en Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch. Een periode waarin gebouwd moest worden aan een toekomstbestendige Reinier van Arkel groep waar cliënten en medewerkers zich welkom voelen en waar hoogwaardige en betaalbare zorg én opvang worden geboden. Inmiddels heeft Reinier van Arkel een heldere en een aansprekende inhoudelijke koers.  

De Raad van Toezicht van de Reinier van Arkel groep vindt het weliswaar jammer dat Eddy vertrekt, maar begrijpt dat de overstap een mooie nieuwe uitdaging voor hem is. “We zijn hem zeer erkentelijk voor wat hij voor de organisatie heeft betekend. De Reinier van Arkel groep is zowel regionaal als landelijk beter zichtbaar geworden en kan verder op de ingezette lijn van ons meerjarenbeleidsplan Hart voor Herstel,” aldus voorzitter Rienk Goodijk.

Tot aan 1 juli zal Eddy van Doorn bij de Reinier van Arkel groep, in nauw overleg met collega-bestuurder Tom van Mierlo en de Raad van Toezicht, nog een aantal zaken afronden en zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht aan zijn opvolger.

Pluryn is een landelijke zorgorganisatie met ongeveer 400 locaties voor jongeren en volwassenen met complexe problematiek zoals een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.


Terug naar overzicht