De waarde van (on)meetbare waarden

Stichting Godshuizen organiseert Godshuizenlezing  


Op vrijdag 3 juni, van 13.30 en 17.00 uur, organiseert Stichting Godshuizen de Godshuizenlezing in het Auditorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.  De lezing, met als thema Big Data, wordt dit jaar verzorgd door prof. dr. Frans Feldberg, hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de lezing, met als thema, meervoudige waardenafweging, door prof. dr. ir. Gerda van Dijk, directeur van het Zijlstra Center, Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens de Godshuizenlezing wordt ook de Godshuizenprijs voor innovatie in de zorg uitgereikt aan een van de drie genomineerde ideeën.

Er zijn nog enkel plaatsen beschikbaar voor deze interessante lezingen. U kunt zich hiervoor aanmelden via het emailadres a.cusiel@reiniervanarkel.nl. Kijk hier voor het volledige programma. 


Godshuizenprijs

De Godshuizenprijs wordt uitgereikt aan het meest innovatieve zorgproject dat in ketenvorming, samenwerking tussen de instellingen en verhoging van kwaliteit van leven voor cliënten voorziet. Het winnende idee wint een geldbedrag om het project verder te ontwikkelen. De jury bestaat dit jaar uit Bob Hutten, Directeur Hutten Catering, voorzitter, Nelly van Alebeek, voorzitter Centrale Cliëntenraad Reinier van Arkel, Peter Beijers, bestuurder Laverhof, Geert Wingens, VGZ langdurige zorg.


De drie genomineerden voor de Godshuizenprijs


PieterBreughelHuis: het begon met een droom

Thuiswonende mensen met een ingrijpende ziekte of aandoening en hun naasten kunnen terecht bij het PieterBreughelHuis voor lotgenotencontact, informatie en activiteiten. Ze kunnen er werken aan acceptatie en herstel. Ze kunnen er ontsnappen aan het isolement dat hun situatie vaak met zich meebrengt. Ze kunnen er van betekenis zijn voor anderen en (nieuwe) zingeving vinden in activiteiten of het in stand houden van het centrum. De initiatiefnemers willen in samenwerking met onder andere gemeente Veghel, Ons Welzijn, Pantein, WMO raad en vooral burgers de droom van het PieterBreughelHuis realiseren.

 
Wijkwijs

Wijkwijs biedt kwetsbare burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkplekken in de woonomgeving met een passende opleiding op Entree niveau. Hierdoor wordt de kans om (weer) aan het werk te gaan vergroot. Wijkwijs is een samenwerking tussen Cello en KW1C  en heeft geresulteerd dat in het schooljaar 2015-2016 leerlingen van de Entreeopleiding stageplekken vonden in de wijken Boschveld en Kruiskamp in de gemeente ’s-Hertogenbosch.De deelnemers geven invulling aan hun stage door te participeren in de directe woonomgeving en vanuit bestaande locaties. Hierbij valt te denken aan wijkcentra, thuiszorglocaties, locaties ouderenzorg en buurthuizen. Door het, onder intensieve en soms individuele begeleiding, opdoen van werkervaring en het volgen van een passende opleiding kunnen deelnemers betekenis krijgen voor hun directe woonomgeving en wordt het perspectief om (weer) aan het werk te gaan vergroot.

 
Naaste Buur

Naaste Buur is er op gericht om Boxtelse burgers zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te laten wonen en ervoor te zorgen dat ze de regie (blijven) houden over hun eigen leven. Naaste Buur zorgt voor ontmoeting en verbinding op allerlei manieren. Naaste Buur is een digitale buurtsite waarop alles wat in een wijk gebeurt geplaatst kan worden en waar (hulp)vragen en aanbod gekoppeld kunnen worden. Daarnaast zijn aan de website buurtverbinders verbonden, actieve burgers uit de wijk die burgers, organisaties en bedrijven betrekken bij alles wat er in de wijk gebeurt. 

 

Stichting Godshuizen

Stichting Godshuizen is de federatie van instellingen voor de gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijnszorg. De Stichting Godshuizen richt zich op het bevorderen van samenwerking en ketenontwikkeling. De historie van de Godshuizen gaat terug tot in de middeleeuwen. Op dit moment nemen de volgende instellingen deel in de Stichting Godshuizen: Reinier van Arkel, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Oosterpoort, Cello, Zorggroep Elde, Van Neynsel, Vivent en BrabantZorg.

 


Terug naar overzicht