De Reinier van Arkel groep verwelkomt Ankie van Rossum als nieuw gezicht in de Raad van Toezicht

De Reinier van Arkel groep verwelkomt Ankie van Rossum als nieuw gezicht in de Raad van Toezicht. Zij richt zich op het aandachtsgebied personeel en organisatie, kwaliteit van zorg en veiligheid. In de afgelopen 10 jaar heeft zij gewerkt als bestuurder in diverse ziekenhuizen waarvan de laatste 4 jaar als bestuursvoorzitter van VieCuri. Daarnaast was ze toezichthouder bij Karakter in Ede en houdt ze toezicht bij Stichting de Waalboog. Ze volgt binnen de Raad van Toezicht Annelies de Moet op die vanwege het verstrijken van haar termijn in januari j.l. afscheid heeft genomen.

“Om toezicht te mogen houden bij een Brabantse ggz-instelling met een enorm rijke historie, die daadwerkelijk invulling geeft aan de autonomie van de cliënt in nauw samenspel met de maatschappelijke omgeving, maakt me trots,” aldus Ankie van Rossum. “De expliciete link die de Reinier van Arkel groep legt tussen personeel en kwaliteit en veiligheid, sluit goed aan bij de wijze waarop ik invulling wil geven aan mijn aandachtsgebied binnen de Raad van Toezicht.”

De Raad van Toezicht is verheugd met Ankie van Rossum een waardevolle aanvulling en versterking van de Raad te krijgen, een lid met bestuurlijke ervaring, zicht op het verandervermogen van organisaties, kennis van en hart voor de zorg, enthousiast en verbindend. "We hebben iemand gevonden die past bij de cultuur en ontwikkelfase van Reinier van Arkel," aldus Rienk Goodijk, voorzitter Raad van Toezicht.


Terug naar overzicht