De Cliëntenraad is benieuwd naar jouw ervaring met Reinier van Arkel in de coronaperiode

De Centrale Cliëntenraad is benieuwd naar hoe jij het contact met Reinier van Arkel hebt ervaren gedurende de coronaperiode. En of jullie in de toekomst digitale of een combinatie van digitale en face-to-face contactvormen op prijs stellen voor delen van jullie behandeling of begeleiding. Om dit in kaart te brengen is bijgevoegde korte digitale enquête opgesteld. De enquête (opengesteld van maandag 1 tot en met maandag 15 november a.s.) is in te vullen op de digitale enquête zuiltjes bij de ingangen van het Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie, Bethaniestraat en Herlaarhof Vught.

Link naar de enquête: https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=w47a4phk6d

Hoe hoger de respons op deze enquête, hoe informatiever de uitkomsten zijn

Daarom vragen we jou om de enquête in te vullen. De enquête vraagt niet naar een mening over de inhoud van de behandeling of begeleiding of een oordeel over de behandelaar of begeleider. Het invullen van de enquête is anoniem.

We hopen met jouw inzet op een goede respons! 


Terug naar overzicht