Cursus voor familie en directbetrokkenen

Wist u dat het mogelijk is om een cursus “Samen Sterk door Triadisch Werken te volgen”?

Het doel van deze cursus is voorkomen dat u als familielid of directbetrokkene overbelast raakt door de zorg voor uw familie/naaste en dat u gehoord wordt. Familie is waardevol en een bron van ondersteuning. Families helpen cliënten met allerlei behoeften als onderdak, voeding en financiële hulp. Maar de familie geeft ook emotionele ondersteuning, reageren op crisissen en nemen de rol op zich van casemanager (behandelcoördinator).

Als hulpverleners deze zorgfuncties erkennen, kunnen zij gebruikmaken van de expertise van familie en kan het herstel bevorderend voor de cliënt zijn. De relatie tussen professionals en familie zijn dan op voet van gelijkwaardigheid en respect gebaseerd. Goede communicatie en een luisterend oor zijn hierbij van essentieel belang. Wij gaan aan de slag om u in deze vier modules ( vier bijeenkomsten) extra te ondersteunen en u handvatten aan te reiken. De cursus is zonder kosten en wordt u aangeboden door de Familie-/Betrokkenen Raad.

Lees de uitnodiging cursus in PDF

 

Neem contact op met FBR@reiniervanarkel.nl voor meer informatie.


Terug naar overzicht