Convenant Samenwerking UWV en GGZ ondertekend bij Reinier van Arkel

Op donderdag 11 februari 2016 ondertekenden GGZ Nederland (Gerton Heyne, links) en UWV (Fred Paling, rechts) een convenant waarin de in 2012 begonnen samenwerking tussen beide partijen wordt voortgezet en uitgebreid. Het doel van de samenwerking is uitkeringsgerechtigden met een psychische aandoening beter naar werk te begeleiden. In de komende tijd zullen in bijeenkomsten professionals van UWV, GGZ en gemeenten hun kennis met elkaar delen. De ondertekening van het convenant vond plaats bij Reinier van Arkel.

Bij Reinier van Arkel krijgt de samenwerking sinds januari 2016 concreet gestalte in het project 'Sneller herstel door samenwerking tussen UWV en GGZ'. Dertig cliënten die in behandeling zijn voor angst- en stemmingsstoornissen kunnen aan dit project deelnemen. Door nauwe samenwerking tussen Reinier van Arkel, UWV en twee reïntegratiebedrijven kan vermindering van klachten bij de cliënt nu ook gekoppeld worden aan zijn of haar reïntegratie. 

Klik hier voor het gezamenlijke persbericht dat is uitgegaan.


Terug naar overzicht