Buurt maakt kennis met toekomstige bewoners appartementen Hoogakkers

Dinsdag 13 juli organiseerde Woonmeij en Reinier van Arkel een inloopbijeenkomst voor bewoners en direct omwonenden van het complex Hoogakkers in de wijk Hoevenbraak. Het appartementencomplex wordt in het najaar van 2022 gesplitst waarna een vleugel bestaande uit 36 appartementen wordt opgeknapt en beschikbaar blijft voor senioren. In de andere vleugel komt een beschermde woonvorm voor 27 bewoners met een psychische kwetsbaarheid van zorginstelling Reinier van Arkel.

Eind februari ondertekenden Woonmeij en Reinier van Arkel de intentieovereenkomst voor deze plannen. In april gingen we hierover in gesprek met vertegenwoordigers van de senio-renraad, de wijkraad en de nabijgelegen basisschool De Regenboog. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, werd het mogelijk om persoonlijk met de bewoners en de direct omwonenden in gesprek te gaan. De bijeenkomst werd bezocht door een groot deel van de genodigden.

De inloopbijeenkomst was voornamelijk bedoeld als eerste kennismaking tussen deze omwo-nenden en de toekomstige bewoners van de appartementen van Reiner van Arkel. Bezoekers konden in gesprek met medewerkers van Reinier van Arkel en Woonmeij over o.a. de aanpassingen in het gebouw, de planning van de werkzaamheden en de zorg die Reinier van Arkel gaat bieden. De kennismaking kreeg ook letterlijk vorm door aanwezigheid van enkele mensen die nu al gebruik maken van beschermd wonen in Schijndel. Ook de Cliëntenraad en Familie- en Betrokkenenraad van Reinier van Arkel waren vertegenwoordigd en gingen in gesprek met de genodigden.

Martin Scheerder, manager zorg Reinier van Arkel: “De contacten die met omwonenden zijn gelegd, zijn erg waardevol. Er zijn zorgen gedeeld en vragen gesteld bijvoorbeeld over de be-reikbaarheid van Reinier van Arkel en het aantal cliënten dat in het complex gaat wonen. Dit op een open en constructieve wijze. Heel mooi is de verbinding die er daarnaast direct is ont-staan tussen buurtbewoners en cliënten, de eerste uitnodiging voor een kop koffie die staat!”

Claudy Rikken, sociaal projectleider Woonmeij: “De inloopbijeenkomst bood omwonenden de mogelijkheid om zorgen vroegtijdig in het traject kenbaar te maken. Het eerste contact is nu gelegd en natuurlijk blijven we ook de komende tijd het gesprek met elkaar voeren.”

 


Terug naar overzicht