Buurt BBQ Beschermd Wonen Schijndel en Haarsteeg: kennis maken in een ongedwongen sfeer

In 1442 liet de rijke koopman Reinier van Arkel een erfenis na waarmee een huis voor ‘zinnelozen’ wordt gesticht in ’s-Hertogenbosch. Anno 2017 is Reinier van Arkel de oudste instelling voor geestelijke gezondheidszorg in ons land. Het hele jaar door vieren we onze verjaardag met verschillende activiteiten. De buurt BBQ's in juni in Schijndel en Haarsteeg zijn daar voorbeelden van!

Elkaar ontmoeten bevordert burgerschap

Met de kleinschalige Buurt BBQ’s - die ook bij andere beschermd voorzieningen van Reinier van Arkel in de regio worden georganiseerd – richten we ons speciaal op het bevorderen van het contact tussen bewoners en hun directe buren. Kennis maken in een ongedwongen sfeer draagt bij aan het onderlinge contact met de buurtbewoners en bevordert de participatie van onze cliënten in de maatschappij. 

Kanteling naar Beschermd Thuis

Reinier van Arkel is in Schijndel samen met het wijkteam van de gemeente en o.a. Huis & Erf en Welzijn de Meierij bezig om het beschermd wonen om te vormen tot beschermd thuis waarbij sprake is van het scheiden van wonen en zorg. Doelstelling is te komen dat een grotere variatie aan woonmogelijkheden om daarbij beter aan te sluiten bij de behoeften en wensen van cliënten. Deze kanteling sluit aan bij de regiovisie ‘Beschermd wonen, maatschappelijke en verslaafdenopvang’ van de gemeenten in de Meierij en Bommelerwaard.

In 2016 hebben zeven cliënten na een uitgebreide voorbereiding met uitleg en gesprekken met familie, woonbegeleiders en het wijkteam de stap gemaakt naar Beschermd Thuis. In april 2017 ondertekenden zij het huurcontract met Huis & Erf. De cliënten die nu gebruik maken van beschermd thuis op locatie van de Offenbachstraat, woonden al in de Offenbachstraat. Niet alleen zijn zij nu zelfstandig huurder maar ook runnen zij hun eigen huishouden zoals boodschappen doen, koken en schoonmaken.

Huize Gertrudis 50 jaar

In Haarsteeg is het in 2017 zelfs dubbel feest; het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat Huize Gertrudis, zoals Beschermd Wonen Haarsteeg in de volksmond nog steeds wordt genoemd, bestaat. 


Terug naar overzicht