Behandelteam persoonlijkheidsproblematiek behandelt alleen cliënten uit eigen verzorgingsgebied

Het behandelteam persoonlijkheidsproblematiek diagnosticeert en behandelt vanaf 27 februari 2019) alleen cliënten uit het verzorgingsgebied* van Reinier van Arkel.

Dit besluit is genomen om verschillende redenen:

  • Het aantal aanmeldingen en de daardoor ontstane wachttijd is dusdanig hoog dat we, om hoogwaardige specialistische zorg te kunnen garanderen, prioriteit geven aan cliënten woonachtig binnen het verzorgingsgebied van Reinier van Arkel. Ook voor een diagnostische vraag zullen cliënten verwezen worden naar hun eigen regio.
  • Daarnaast merkt het team dat de mogelijkheden om ‘outreachende zorg’ te bieden aan cliënten buiten het verzorgingsgebied onvoldoende zijn. De behandelaren van het behandelteam persoonlijkheidsstoornissen vinden goede samenwerking met verwijzers en ketenpartners heel belangrijk voor de behandeling van cliënten. Dit kan het beste wanneer je je binnen hetzelfde regiogebied bevindt en elkaar goed kent. De samenwerking met de ketenpartners in de regio wordt geïntensiveerd. Buiten het verzorgingsgebied kunnen onze behandelaren moeilijker doorverwijzen, omdat ze de samenwerkingspartners niet kennen. Dit geldt zeker voor cliënten van buiten de regio die in crisis (dreigen te) raken.

Voor cliënten met persoonlijkheidsproblematiek die al in behandeling zijn bij Reinier van Arkel, geldt het volgende: met iedere individuele cliënt worden de mogelijkheden bekeken om de zorg over te dragen aan een ketenpartner. De cliënten die het betreft worden hierover geïnformeerd door hun regiebehandelaar.

Indien een intake binnen komt via team stemming en angststoornissen, waarbij blijkt dat er toch sprake is van persoonlijkheidsproblematiek zal de aanvraag teruggaan naar de verwijzer met het verzoek binnen de eigen regio passende zorg te vinden.

Trudy van Raaij,  teammanager team Persoonlijkheidsproblematiek

*Verzorgingsgebied Reinier van Arkel


Terug naar overzicht