Behandelmodule Psychotraumacentrum voor professionals in de coronazorg

In de bestrijding van het coronavirus worden zorgprofessionals veelvuldig geconfronteerd met het ernstig ziek-zijn en het sterven van patiënten. Deze confrontatie met ziekte en overlijden is ingrijpend. Zorgprofessionals kunnen klachten ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met de klachten van professionals die ingezet zijn bij een ramp. Dit zijn klachten op het gebied van angst, somberheid, (traumatische) rouw of posttraumatische stress.

Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland heeft een behandeling ontwikkeld voor deze (corona)zorgprofessionals. Met deze behandeling ondersteunt het PTCZN hen in het verwerken van hun ervaringen en in het versterken van hun veerkracht.

De behandelmodule bestaat deels uit e-health en deels uit contacten met een therapeut, online of face to face. De module is ingebouwd in het e-healthplatform van Reinier van Arkel (Minddistrict).

Download de folder CoroNAzorg


Terug naar overzicht