Missie, visie en beleid

Reinier van Arkel: betrokken, bevlogen en betrouwbaar

Kernwaarden

Betrokken
Reinier van Arkel staat midden in de maatschappij en draagt bij aan een veilige en gezonde samenleving. Onze professionals sluiten aan bij de hulpvraag van de cliënt en diens naasten en zijn beschikbaar en bereikbaar. Onze zorg is flexibel en nabij georganiseerd.

Bevlogen
Onze medewerkers lopen warm voor hun werk, zijn behulpzaam en oplossingsgericht. Ze werken samen om de meest optimale zorg te leveren en nemen het voortouw om deze continu te verbeteren.  

Betrouwbaar
Reinier van Arkel staat voor kwaliteit en veiligheid. Wij werken transparant, zijn aanspreekbaar en doen wat is afgesproken. 

Missie

Voor cliënten van alle leeftijden met complexe psychiatrische problematiek biedt Reinier van Arkel gespecialiseerde psychiatrische behandeling en begeleiding, bij voorkeur in de eigen omgeving van onze cliënten. Zo helpen wij, met formele en informele samenwerkingspartners, onze cliënten om met behoud van eigen regie te werken aan groei, herstel en meedoen in de samenleving. Reinier van Arkel draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Visie

  • Specialistische behandeling is meer dan een medische benadering alleen. Het gaat ook om het versterken van eigen kracht en het aanpassingsvermogen van mensen in hun maatschappelijke context. De cliënt maakt daarbij, samen met de behandelaar en zijn naastbetrokkenen, zijn keuzes.
  • In de (multidisciplinaire) behandeling werken wij waar nodig en mogelijk in co-creatie met partners. Dit zorgt voor een stevige lokale en regionale verankering. Onze hoogspecialistische en topreferente behandeling bieden we bovenregionaal aan.
  • Kennisontwikkeling krijgt vorm in onderwijs, opleidingen en onderzoek. Deze kennis delen we onderling, met cliënten en partners in het (in)formele netwerk.
  • Wij staan voor snel toegankelijke behandeling en begeleiding.
  • Transparantie in kwaliteit, prijs en resultaat zijn vanzelfsprekend.
  • Wij zijn gericht op het continu verbeteren van onze zorg en organisatie en weten hierbij vroegtijdig en adequaat in te spelen op externe ontwikkelingen.
  • In de behandelrelatie mogen onze cliënten rekenen op  aandacht, vertrouwen en veiligheid.
  • We zijn een uitdagende en betrokken werkgever die zich wendbaar opstelt in een voortdurend veranderende omgeving.

In de animatie is het Meerjarenbeleid 2017 - 2018 in beeld gebracht. 

 

Kijk hier voor het digitale exemplaar van het jaarbeeld 2017 

Lees meer in: infographic algemeen

Reinier van Arkel is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor het beloningsbeleid verwijzen wij naar de financiele jaarverslagen.