Missie, visie en beleid

Missie: Wij vertrouwen op kracht en verbinding.

Visie

Wij leveren de beste psychiatrische zorg, zoveel als mogelijk, in de eigen omgeving van de cliënt en gaan daarbij uit van het herstellend vermogen. Wij doen dit samen met de cliënt en zijn belangrijkste naastbetrokkenen.
Medewerkers geven hun werk en ontwikkeling vorm in een optimale balans tussen professionele autonomie en verantwoordelijkheid.
Vanuit verbindende kracht maakt Reinier van Arkel zich sterk door samenwerking; zowel binnen de organisatie als met relevante ketenpartners.

Ons meerjarenbeleid berust op drie pijlers: 'duurzaamheid en vitaliteit', 'duurzaam werken en trustrules' en 'innoveren en leren'. Deze drie pijlers komen samen in onze kernwaarden: autonomie en verantwoordelijkheid. 

 

Autonomie en verantwoordelijkheid

Ieder mens is uniek en in zichzelf van waarde. Wij kijken naar de hele mens: lichaam, geest, sociale omgeving en levensloop. Vanuit dit uitgangspunt krijgen we oog voor de unieke hulpbronnen die iemand zelf en in zijn eigen omgeving heeft.

De zorg die wij bieden is gebaseerd op de autonomie van mensen en op hun eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden van hun gezondheid, herstel bij ziekte en behoud van kwaliteit van leven bij chronische aandoeningen. We richten ons op het versterken van eigen kracht bij mensen met meervoudige en complexe problematiek.
Werk, activiteiten en sociale contacten dragen in onze opvatting bij aan het herstel van mensen. We behandelen en begeleiden mensen daarom bij voorkeur in hun eigen omgeving.

Lees meer in:  


Reinier van Arkel is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor het beloningsbeleid verwijzen wij naar de financiele jaarverslagen. 

Column Raad van Bestuur en Geneesheer-Directeur in Reinier magazine

  • Een spiegeling van onszelf door Gerton Heyne, voorzitter Raad van Bestuur Reinier van Arkel, in Reinier magazine nr 1, juli 2015