Medisch Ethische Commissie

Denkt mee over ethische vraagstukken

De Medisch Ethische Commissie (MEC) denkt mee over allerlei ethische vraagstukken binnen onze organisatie (autonomie, euthanasie, agressie etc.). Zij maken hier notities over en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van bestuur.  

Een belangrijke taak voor de MEC is het beantwoorden van vragen die medewerkers van Reinier van Arkel voorleggen. De huidige ontwikkelingen binnen de GGZ zullen diverse medisch-ethische dilemma’s veroorzaken. Zaken als modulair behandelen, bezuinigingen, dbc’s, etc. zullen in de dagelijkse praktijk raken aan de ethiek.