Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek (dus ook dossieronderzoek) uitgevoerd binnen Reinier van Arkel behoeft toetsing van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO).

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

De CWO beoordeelt de onderzoeksprotocollen op relevantie, uitvoeringsaspecten en wetenschappelijke kwaliteit (m.u.v. door de METC getoetste onderzoeksvoorstellen).
De CWO brengt een advies uit aan de Raad van Bestuur. Op basis van dit advies komt de Raad van Bestuur tot een besluit over uitvoering van het onderzoek. Zij verleent de onderzoeker(s) toestemming voor de start van onderzoek. Zonder deze toestemming mag cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek niet worden gestart.

De commissie wetenschappelijk onderzoek heeft de volgende samenstelling:

Dr. Koen Grootens (voorzitter) Psychiater, A-opleider
Drs. Renate van Iersel   (secretaris) Beleidsmedewerker wetenschappelijk onderzoek
Marja van Son (notulist) Secretaresse Leerhuis
Drs. Ronald Vonk  Psychiater, promovendus
Dr. Lian Nijland GZ-psycholoog, spraak taalpatholoog, onderzoeker
Drs. Maaike Laurant Psychotherapeut, neuropsycholoog, GZ-psycholoog i.o. (GIOS)
Drs. Nadine de Voogd  Medewerker beschermd wonen Rosmalen
Dr. Paul van der Heijden Klinisch psycholoog, psychotherapeut, onderzoeker