Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek (dus ook dossieronderzoek) uitgevoerd binnen Reinier van Arkel wordt getoetst door de interne Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO).

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

De CWO beoordeelt onderzoeksprotocollen op relevantie (o.a. of het onderzoek past binnen de instellingsbrede onderzoekslijnen), haalbaarheid en wetenschappelijke kwaliteit (m.u.v. onderzoeksprotocollen die al door een METC zijn getoetst).
De CWO brengt een advies uit aan de Raad van Bestuur. Op basis van dit advies komt de Raad van Bestuur tot een besluit over uitvoering van het onderzoek. Zij verleent de onderzoeker(s) toestemming voor de start van onderzoek. Zonder deze toestemming mag cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek niet worden gestart.

Contact
Wil je een cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek starten binnen Reinier van Arkel, neem dan contact op met Michelle Hendriks: michelle.hendriks@reiniervanarkel.nl.   Zij kan je helpen bij het aanleveren van de nodige documenten bij de CWO en het onderzoek agenderen voor de CWO-vergadering.

De commissie wetenschappelijk onderzoek heeft de volgende samenstelling:

Dr. Paul van der Heijden (voorzitter) Klinisch psycholoog, psychotherapeut, opleider psychologie, onderzoeker 
Dr. Michelle Hendriks (secretaris) Beleidsmedewerker wetenschappelijk onderzoek
Dr. mr. Elisa van Ee Klinisch psycholoog, psychotherapeut, onderzoeker
Dr. Koen Grootens Psychiater, opleider psychiatrie, onderzoeker
Drs. Amy jongkind Verpleegkundig specialist, onderzoeker
Dr. Fieke Lamers Arts i.o. tot psychiater, onderzoeker
Drs. Maaike Laurant Klinisch psycholoog, psychotherapeut, waarnemend P-opleider