V. (Virginie) van Boven

praktijkopleider Verpleegkundig specialist-GGz

Werkplek
Reinier academie
Telefoonnummer
(073) 658 60 84
E-mailadres
v.van.boven@reiniervanarkel.nl

Ik ben als verpleegkundig specialist GGz werkzaam in het Centrum Bipolaire Stoornissen binnen de eenheid Ziekenhuispsychiatrie, locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Mijn specialisme is de behandeling van bipolaire stoornissen en psychotische stoornissen bij volwassenen.
Het geeft mij veel voldoening patiënten en hun naasten professioneel bij te staan in een crisisperiode en te helpen bij het vinden van een nieuw evenwicht om de toekomst weer met vertrouwen tegemoet te zien.

Opleider Verpleegkundig Specialisten GGz
Als Opleider Verpleegkundig Specialisten begeleid ik verpleegkundigen in opleiding tot specialist (VioS) binnen het Leerhuis van Reinier van Arkel en bij GGZ Oost Brabant. De verpleegkundig specialist is een zelfstandig werkend behandelaar die zowel verpleegkundige als medische interventies inzet. Het vak van de verpleegkundig specialist binnen de GGz is relatief nieuw en heeft de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen. Ik vind het erg leuk in een opleidersrol professionals uit te dagen hun kennis en vaardigheden op een hoger plan te trekken om excellente zorg te kunnen leveren.

Waarom werk je bij Reinier van Arkel?
Reinier van Arkel biedt specialistische GGz, dat betekent dat wij van doen hebben met complexe vraagstukken. Die complexiteit vind ik boeiend want behandeling is nooit standaard en moet op maat worden gemaakt. Vaak zijn er meerdere zorgverleners betrokken en daarom werken we in teams waarin medewerkers elkaar inspireren. Leren en opleiden is daarbij essentieel want het behandelen van complexe problematiek vraagt om hooggespecialiseerde kennis en voortdurende innovatie. Reinier van Arkel spant zich daarom voortdurend in om wetenschap, onderwijs en praktijk bijeen te brengen. Dat is een omgeving waarin ik mijn ambities waar kan maken.