R.A.M. (Dolf) Hamers

sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Werkplek
FACT
Telefoonnummer
(073) 553 88 44

Werkplek en werkzaamheden

Ik werk als sociaal psychiatrisch verpleegkundige op de poliklinieken volwassenen en ouderen, en houd me voornamelijk bezig met problematiek gericht op ziekenhuispsychiatrie en dubbeldiagnostiek. 


Wat is je specialisme?

Ik heb zowel in de psychiatrie als in de verslavingszorg gewerkt. Het is voor mij een uitdaging om met cliënten uit beide zorgterreinen te werken en ik kan dit binnen mijn huidige functie combineren.

Daarnaast kreeg ik de kans om te werken binnen de poli ziekenhuispsychiatrie. Het gaat hier om cliënten bij wie sprake is van zeer diverse zorgvragen. Deze zorgvragen zijn wel gerelateerd aan somatische problematiek. Ik vind het een uitdaging om samen met de cliënt en zijn naasten te zoeken naar de juiste zorg en cliënten te begeleiden in hun acceptatieproces rondom somatische klachten.

Waarom werk je bij Reinier van Arkel?

Het werken in de psychiatrie heeft me altijd getrokken en Reinier van Arkel heeft mij de kansen geboden me hierin te ontwikkelen.