P.P.C. (Paul) Hemels

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Werkplek
FACT
Telefoonnummer
(073) 658 52 90
E-mailadres
factnoordwest@reiniervanarkel.nl

Werkplek en werkzaamheden

Ik werk als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij het FACT-team Noord-West.

Wat is je specialisme?

Mijn specialisme is individuele, groeps- en systeembehandeling van mensen met psychotische stoornissen en autisme spectrum stoornissen.

Waarom werk je bij Reinier van Arkel?

De FACT-teams zijn volop in ontwikkeling. Er is veel expertise op het gebied van psychotische stoornissen. Er worden voortdurend nieuwe interventies en methodieken ontwikkeld, die behulpzaam zijn bij de behandeling van complexe psychiatrische problematiek. Zowel de cliënt als de sociale omgeving staan daarbij centraal. Er wordt outreachend gewerkt, in nauwe samenwekring met soicaal maatschappelijke instanties.

Column

Paul Hemels schrijft columns over de dagelijkse praktijk van de sociale psychiatrie. In 2015 verscheen een bundeling van deze columns in boekvorm: 'Je komt ze soms tegen'.
In het magazine Reinier verschenen de volgende columns: