N. (Nicole) Vereecken

GZ psycholoog

Werkplek
Psychotraumacentrum Zuid Nederland
Telefoonnummer
(O73) 658 6400

Wat zijn je specialismen?

Psychotrauma/jeugd/asielzoekers en vluchtelingen

Waarom werk je bij de Reinier van Arkel?

Bij het Psychotraumacentrum heb ik de ruimte om cliënten met ernstige trauma’s een passende behandeling aan te bieden. Mijn specialisatie is traumabehandeling bij de jeugd. Hierbij maak ik gebruik van EMDR en/of EFT. Deze technieken zorgen ervoor dat de emotionele lading van de traumatische gebeurtenis uiteindelijk verdwijnt. Traumaverwerking wordt gestart wanneer er voldoende stabiliteit is. Dit heeft dan ook de eerste prioriteit. Daarna wordt stapsgewijs gewerkt aan traumaverwerking.
Na de intake wordt samen met collega’s het vervolgtraject besproken. Afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek van de cliënt wordt bepaald in welke mate er nader onderzoek gedaan moet worden voordat de behandeling start. Indien nodig, vindt de behandeling plaats in samenwerking met psychiater, non-verbale therapeut en/of systeemtherapeut. Het voordeel van het werken in een team is dat er vanuit verschillende disciplines naar de problematiek gekeken wordt.

Vluchtelingen/asielzoekers zijn een belangrijke doelgroep bij het Psychotraumacentrum. Zij bevinden zich in een afhankelijke en kwetsbare positie. Door onder andere de onbekendheid met de taal en de gebruiken in Nederland is het voor hen moeilijk om voor zichzelf op te komen. Zij zijn meestal ook niet op de hoogte van de behandelmogelijkheden waardoor ze vaak onvoldoende behandeling krijgen. Het is een dankbare doelgroep om mee te werken. Ze laten mij een diversiteit aan cultuur zien, kracht en doorzettingsvermogen. Er is al een lange weg afgelegd voordat ze uiteindelijk in behandeling komen. Het geeft me veel voldoening om te zien hoe hun angstklachten afnemen en hun vertrouwen en autonomie weer toeneemt.