H.C.J.M. (Hedwig) Hulsenboom

Systeemtherapeut

Werkplek
Centrum Adolescentenpsychiatrie
Telefoonnummer
(073) 658 66 51

Werkplek en werkzaamheden

Naast systeemtherapeut ben ik teamcoördinator bij de teams ambulante behandeling van het Centrum Adolescentenpsychiatrie.

Wat zijn je specialismen?

Mijn specialisme is werken met gezinnen en / of alleen met ouders. De problematiek is gerelateerd aan een ontwikkelingsstoornis en / of een persoonlijkheidsstoornis binnen het gezin.

Waarom werk je bij Reinier van Arkel?

De doelgroep 16-24 jaar vind ik een enorme boeiende levensfase waarin veel gebeurt qua ontwikkeling bij de jongere en waar je als gezin niet omheen kunt.

Binnen Centrum Adolescentenpsychiatrie ben ik in de gelegenheid om vanuit mijn functie als systeemtherapeut te werken met gezinnen waarvan de jongere nog thuis of zelfstandig woont. Samen met ouders/verzorgers en de jongere is het streven om in de behandeling meer inzicht te krijgen in de problemen die er spelen. We proberen een samenhang te krijgen in de problemen enerzijds en de groei naar volwassenheid anderzijds. Uiteindelijk doel is een zo zelfstandig mogelijk sociaal leven zonder problemen voor de ouders en de jongere.