F.A.M. (Franka) Gloudemans

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Werkplek
Vroege Interventie Psychose
Telefoonnummer
(073) 658 50 19

Werkplek en werkzaamheden

Binnen het VIP team ben ik werkzaam op maandag, woensdag en vrijdag als behandelaar B (sociaal psychiatrisch verpleegkundige). Samen met de cliënt in aanwezigheid van de psychiater (hoofdbehandelaar) wordt  het behandelplan opgesteld (wat wil de cliënt bereiken en wat is daarvoor nodig) wat twee keer per jaar wordt geëvalueerd. Ik spreek cliënten individueel om de ontwikkelingen te volgen. Daarnaast coördineer ik de behandeling en heb in die functie veel overleg met interne en externe hulpverleners.

Op dinsdag ben ik 8 uur werkzaam bij het Centrum Adolescentenpsychiatrie. Ook hier coördineer ik de behandeling bij jonge mensen met voornamelijk persoonlijkheidsproblematiek en spreek hen individueel in voor- en/of na-traject  van intensieve MBT deeltijdbehandeling (leren mentaliseren) of Hype (Helping Yong People Early) therapie.

Waarom werk je bij Reinier van Arkel?

Met tussenpozen werk ik vanaf 1976 bij Reinier en ik ben weer in vaste dienst vanaf 2007. Er is een fijne cultuur (ondanks de problemen waarin Reinier zich de laatste jaren bevindt) en ik heb fijne collega’s. Het is dankbaar werken voor en met cliënten in een moeilijke fase van hun leven. Het geeft mij energie.