B. (Bianca) van Keulen

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Werkplek
Psychotraumacentrum Zuid-Nederland
Telefoonnummer
(073) 658 6400

Werkplek en werkzaamheden

Ik werk als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland en Entree. Bij het Psychotraumacentrum zijn mijn taken onder andere: het behandelen van Nederlandse veteranen, politie, asielzoekers en vluchtelingen (middels EMDR, NET, e-healthmodules), het begeleiden van groepen, het afnemen van intakes en het geven van consultatie en advies. Dit vindt plaats in een multidisciplinaire setting, waarbij het systeem van de patiënt niet uit het oog verloren wordt. Binnen Entree zijn mijn taken o.a. het screenen van verwijzingen en het geven van consultatie en advies.

Wat is je specialisme?

Mijn specialisme is het veranderingsgericht werken met mensen met complexe traumagerelateerde problematiek.

Waarom werk je bij Reinier van Arkel?

Ik werk sinds 1986 in vaste dienst bij Reinier van Arkel en ervaar het werk nog steeds als boeiend en afwisselend.