B. (Bert) de Kort

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Werkplek
FACT
Telefoonnummer
(073) 658 52 90

Werkplek en werkzaamheden

Momenteel ben ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige werkzaam in de functie van behandelaar/behandelcoördinator in het FACT van Reinier van Arkel. Ik bezoek cliënten in hun thuissituatie en/of spreek ze op het kantoor. Uitgangspunt van mijn handelen is dat cliënt en omgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Dit houdt in dat het sociale netwerk en/of omgeving betrokken wordt bij de behandeling en er ook een nauwe samenwerking is met de ketenpartners, waarvan de sociaal wijkteams een steeds groter aandeel hebben. Het betekent ook flexibel inspelen op de zorgbehoefte van cliënten. Niet alleen de problemen, maar ook de kwaliteiten en uitdagingen van cliënten staan centraal.

Wat is je specialisme?

Systeemtheorie, Narratieve therapie, Herstel Ervaringsdeskundigheid Empowerment en presentiebenadering zijn sleutelbegrippen in mijn benadering. Door ervaring en studie ben ik ervaren in het behandelen van cliënten (en hun omgeving) die ernstige en langdurig last hebben van klachten die voortkomen uit trauma’s, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek.

Waarom werk je bij Reinier van Arkel?

Samen met cliënten zoeken naar passende zorg, en deze zorg vormgeven, vind ik een boeiend en dynamisch proces. Het vergt van mij veel geduld, creativiteit, invoelend vermogen, lef, kennis en kunde. Ontmoetingen met cliënten boeien me elke dag.