B.A.J. (Ben) Hogerheijde

Psychodiagnostisch werkende

Werkplek
Psychodiagnostiek
Telefoonnummer
(073) 658 67 15

Werkplek en werkzaamheden

Ik werk als psychodiagnostisch werkende bij het team psychodiagnostiek.

Wat zijn je specialismen?

Mijn specialismen zijn psychodiagnostisch onderzoek naar intelligentie, persoonlijkheid en neuropsychologische functies.

Waarom werk je bij Reinier van Arkel?

Reinier van Arkel is een GGZ-instelling voor cliënten, bij wie veelal een complex aan klachten en problemen (psychiatrisch, persoonlijk en interpersoonlijk) een rol spelen. In het traject naar hulp geven, behandelen en probleemoplossend werken is het veelal ook van belang om via zorgvuldig (psychologisch) onderzoek inzicht te krijgen in de samenhang en vaak ook onderliggende oorzaken van deze klachten en problemen. Als onderzoeker is het van belang om objectief en zonder ‘bias’ te kunnen werken, om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de dynamiek in de persoonlijkheid, cognitieve functies, capaciteiten, talenten en valkuilen. Bij Reinier van Arkel ervaar ik de mogelijkheden om mijn expertise en deskundigheid voor deze complexe problematiek vakkundig in te zetten. Vandaar werk ik sinds vele jaren met grote tevredenheid bij deze organisatie.