Kwaliteit en keurmerken

Kwaliteit is ons dagelijks werk. Reinier van Arkel is sinds 2007 gecertificeerd. Daarmee maken we zichtbaar dat we belang hechten aan het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg. De tevredenheid van de cliënt is daarbij ons vertrekpunt. Uit het hebben van een certificaat blijkt dat er voortdurend gewerkt wordt aan verbetering. Al onze medewerkers leveren hier een bijdrage aan en zijn zich ervan bewust dat zij het verschil kunnen maken.

Kwaliteitsstatuut 

Met ingang van 2017 zijn alle GGZ-aanbieders verplicht een Kwaliteitsstatuut te hebben om zorg te mogen leveren vanuit de Zorgverzekeringswet. Het Kwaliteitsstatuut van Reinier van Arkel beschrijft hoe we de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hulpverleners hebben georganiseerd.  Hierbij vinden we het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf in regie is. Ook maken we in dit statuut duidelijk hoe we kwaliteit en de efficiëntie van de zorg toetsen en inzichtelijk maken.

Het Kwaliteitsstatuut is er voor:

 • cliënten en naasten - We geven aan hoe Reinier van Arrkel de zorg organiseert.

 • hulpverleners - We beschrijven het kader voor werkafspraken binnen de instelling en het netwerk.

 • financiers en toezichthoudende instanties - Het statuut kan gebruikt worden om een oordeel vormen over de kwaliteit van de zorg.

 

Lees hier het Kwaliteitsstatuut en het professioneel statuut (bijlage van het Kwaliteitsstatuut). 

Naast het keurmerk voor de gehele organisatie behalen onderdelen van Reinier van Arkel specifieke keurmerken:

 • Psychotraumacentrum, top-GGZ, 2014. Kijk voor meer informatie op de pagina van het Psychotraumacentrum.
  De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische ggz te stimuleren en te faciliteren.
  Zij doet dit o.a. door het TOPGGz keurmerk uit te reiken aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg voor een bepaalde doelgroep combineren met wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Topklinische ggz is bestemd voor patiënten met ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen die onvoldoende resultaat hebben van een reguliere 2e lijns behandeling.
  TOPGGz afdelingen voldoen aan strenge criteria op het gebied van specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding en worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. Zij zijn meestal onderdeel van een ggz instelling, maar kunnen ook onderdeel zijn van een UMC of algemeen ziekenhuis. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk voor alle aandoeningen binnen de ggz een TOPGGz afdeling beschikbaar is.
  Uitgebreide informatie over topklinische ggz en de criteria waar afdelingen aan voldoen kunt u vinden op http://www.topggz.nl/. Hier kunt u via een zoekfunctie alle TOPGGz afdelingen vinden.
 • FACT-teams, keurmerk FACT, 2014. Kijk voor meer informatie op de pagina van FACT.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Reinier van Arkel werkt voortdurend aan het verbeteren van het behandelaanbod. Om de kwaliteit van zorg te vergroten, vragen wij u periodiek (voor, tijdens en na uw behandeling) vragenlijsten in te vullen. Door het invullen van deze vragenlijsten brengen we uw klachten, zorgbehoefte en het resultaat van uw behandeling in beeld en zien we of uw behandeling het gewenste resultaat heeft. Vragen gaan over: welke klachten u ervaart, de ernst van uw problemen, uw dagelijks functioneren, de kwaliteit van leven en uw tevredenheid over de behandeling.

Antwoorden van de vragenlijsten voegen we toe aan uw persoonlijk dossier. Het dossier is beveiligd volgens privacywetgeving. Alleen uw behandelaar en andere betrokken hulpverleners van Reinier van Arkel hebben toegang tot deze gegevens.

Mijn Persoonlijke Herstelmaat
Als helder is op welke dimensies van gezondheid u vooruitgang wil bereiken, helpen we u om concrete hersteldoelen te formuleren en volgen de voortgang hiervan met ‘mijn persoonijke herstelmaat’ U geeft zelf aan in welke mate de geformuleerde doelen al bereikt zijn, of de doelen nog relevant zijn of bijstelling nodig is.
Klik hier voor een weergave van de persoonlijke herstelmaat

Meer informatie over ROM kunt u vinden in de ROM-folder.

 

Wetenschappelijk onderzoek 

Reinier van Arkel wil via wetenschappelijk onderzoek inzicht krijgen in het effect van behandelingen op het herstel van cliënten. Hiervoor worden ROM-gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt. Dat betekent dat de afkomst van deze gegevens onbekend is. De resultaten van de metingen worden bijvoorbeeld gebruikt om het effect van verschillende behandelingen te vergelijken. Toekomstige cliënten kunnen veel baat hebben bij de resultaten van dit soort onderzoek. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doeleinde dan kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Dit heeft uiteraard geen gevolgen voor uw behandeling bij ons.

Meer informatie kunt u vinden in de ROM-folder.Vragen kunt u bespreken met uw behandelaar.