Zorgprestatiemodel (ZPM)

Wat is het zorgprestatiemodel?

Vanaf 1 januari 2022 gaat de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald landelijk veranderen. Dit noemen we het Zorgprestatiemodel (ZPM). Het zorgprestatiemodel wordt niet gebruikt voor behandelingen in de  jeugd-ggz (18-) en ggz die door de praktijkondersteuner van de huisarts geleverd wordt.

In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe Reinier van Arkel een behandeling in rekening moet brengen. Ook is er afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat dus niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. Maar alleen over de betaling ervan. 

Moet ik als cliënt iets doen?

U hoeft zelf niets te doen. Reinier van Arkel registreert alle onderdelen van de behandeling volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. Wij sturen maandelijks de rekening op een veilige manier naar uw zorgverzekeraar (of als u de rekening zelf betaalt, naar u).

Wat voor u wel gaat veranderen is dat u elke maand een kostenoverzicht krijgt, waarop duidelijk is omschreven wat er voor welke type zorg is betaald. De verwachting is dat de nieuwe rekeningen vanaf april 2022 verstuurd.

Welke informatie staat er op mijn kostenoverzicht?

Uw behandeling kan uit verschillende onderdelen bestaan, dit noemen we zorgprestaties. Deze zorgprestaties ziet u straks ook op uw kostenoverzicht. Enkele voorbeelden:

Consulten* > gesprekken met een zorgverlener
Groepsconsulten* > behandelingen met 2 of meer cliënten tegelijk
Verblijfsdagen > een aantal dagen en nachten in een kliniek
Overige prestaties > acute zorg binnen budget (eerste 3 dagen van een crisisperiode)
Toeslagen > soms is er iets extra’s nodig, zoals een tolk of reistijd omdat de zorgverlener bij u thuis was.

* Bij (groeps)consulten factureren we de geplande tijd. Duurt een consult een keer iets langer of korter, dan staat op de rekening gewoon de geplande tijd.

Is het verschil tussen de geplande en de werkelijke tijd 15 minuten of meer? Dan passen we dit wel aan op de factuur.

Waar kan ik mijn zorgprestaties bekijken?

Een overzicht van uw zorgprestaties bij Reinier van Arkel kunt u bekijken via het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Het declaratieoverzicht is terug te vinden via de ‘mijn omgeving’ van de zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico-overzichten die u van de zorgverzekeraar ontvangt. 
Hebt u vragen over uw declaratieoverzicht? Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekering.

Kosten en eigen risico

Hoeveel kost mijn behandeling?

Als een behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe deze eruit gaat zien of hoe lang het gaat duren. En dus ook niet wat de totale behandeling gaat kosten. Daarom is er landelijk voor elke zorgprestatie een maximale prijs afgesproken. Hierbij is er o.a. rekening gehouden met:

beroep zorgverlener > een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige. 
type consult > een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult. 
tijdsduur > hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost. 
locatie > een consult in een kliniek is bijvoorbeeld duurder dan een consult in de spreekkamer.

Wie betaalt mijn behandeling?

Bent u 18 jaar of ouder dan wordt de ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt vaak wel een eigen risico. Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend, dat is bijvoorbeeld van januari 2022 t/m december 2022. Uw zorgverzekeraar berekent of je eigen risico moet betalen.

In het zorgprestatiemodel worden de losse zorgprestaties van uw behandeling bij Reinier van Arkel elke maand in rekening gebracht. De zorgverzekeraar neemt dus alle rekeningen van 2022 mee in de berekening van het eigen risico voor 2022.

Een voorbeeld. Stel u hebt in totaal 10 gesprekken gehad tijdens uw behandeling. 
2021: U hebt 8 gesprekken met een psycholoog. Deze tellen mee voor uw eigen risico van 2021. 
2022: U hebt 2 gesprekken met een psycholoog. Deze tellen mee voor uw eigen risico van 2022.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Reinier van Arkel heeft geen zicht op het eigen risico bij cliënten. Uw eigen risico is onderdeel van uw zorgverzekering. Hebt u vragen over uw eigen risico? Of wilt u bekijken of een betalingsregeling mogelijk is? Neem dan contact op met uw zorgverzekering.

Of u voor uw behandeling bij Reinier van Arkel eigen risico moet betalen, kan afhangen van:

  • andere zorgkosten: U hebt ook andere zorgkosten in hetzelfde kalenderjaar gehad die onderdeel waren van de basisverzekering. Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis. Dan kan het zijn dat u al (een deel van) uw eigen risico hebt betaald.
  • hoger vrijwillig eigen risico: Bij het afsluiten van uw zorgverzekering kunt u ook kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt €385,- euro. Het maximum eigen risico is €885,- euro. Hebt u voor een hoger bedrag gekozen, dan betaalt u een groter deel van de zorgkosten zelf.
    TIP: De hoogte van het eigen risico kun je elk jaar per 1 januari aanpassen.
  • forensische zorg: Hebt u een behandeling in de forensische zorg (fz) dan betaalt het ministerie van Justitie en Veiligheid de behandeling. Hierdoor heeft het ook geen invloed op uw eigen risico van de zorgverzekering.

Meer informatie

Zorgverzekering

Hebt u een vraag over de kosten of uw eigen risico? Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Factuur

Hebt u een vraag over uw factuur? U vindt hier de contactgegevens.  

Folders voor cliënten

Folder Zorgprestatiemodel

Folder Zorgprestatiemodel (Engelstalig)