Kosten/vergoedingen

Als u gebruik gaat maken van de zorg van Reinier van Arkel moet uw behandeling natuurlijk ook betaald worden. Reinier van Arkel mag u pas in behandeling nemen als u een zorgverzekering hebt. Uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar via de Zorgverzekeringswet. Of uw behandeling wordt vergoed via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2016 (WMO 2016) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast betaalt u mogelijk het eigen risico. Als u geen zorgverzekering hebt, overtreedt u de wet en kunt u een boete krijgen.

Heeft u de beschikking WLZ voor uw eigen bijdrage 2022 ontvangen. Het CAK zet informatie hierover op een rij: www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp 

Eigen Kosten

Mensen die verblijven of wonen bij Reinier van Arkel, maken gebruik van onze zorg- en dienstverlening. Een deel van deze kosten hoeven de bewoners niet te betalen, omdat zij, door hun verblijf bij ons, hiervoor automatisch verzekerd zijn. Het andere deel moeten zij wel zelf betalen. Met de folder Voor welke service betaalt u? laten wij zien waar Reinier van Arkel voor zorgt en voor welke service bewoners zelf moet betalen. 

Afspraak afzeggen

Om een behandeling te laten slagen, is het belangrijk dat behandelcontacten ook daadwerkelijk plaatsvinden. Er is een grote vraag naar onze zorg en die proberen we daarom zo efficiënt mogelijk te leveren.

Indien iemand verhinderd is voor een geplande afspraak met een van onze behandelaren, is het wenselijk dat deze verhindering zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van tevoren, aan ons wordt doorgegeven. Dit geldt voor werkdagen. Indien u op maandag een afspraak hebt, verzoeken wij u de afzegging uiterlijk op donderdag daaraan voorafgaand aan ons door te geven.  U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met het secretariaat van het team waar u in behandeling bent. Op deze manier kunnen we de vrijgekomen tijd efficiënt blijven besteden aan de zorg voor onze cliënten.

Voor te laat of niet-afgezegde afspraken kunnen wij u €55 in rekening brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Kosten intakegesprek

Als u na de intake niet in behandeling komt, bent u kosten verschuldigd, waaronder de kosten van het intakegesprek. De rekening gaat in de meeste gevallen rechtstreeks naar de instantie die deze vergoedt. Bij de zorgverzekeraar vindt eventueel verrekening plaats met uw eigen risico. U ontvangt de rekening voor het eigen risico van de verzekeraar.

Zorgprestatiemodel en eigen risico in 2022

Per 1 januari 2022 gaat landelijk het zorgprestatiemodel in; een nieuwe manier van het betalen van de kosten van de geestelijke gezondheidszorg. Betaling gaat plaats vinden op basis van zorgprestaties en niet langer op basis van zorgtrajecten. Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor ggz-behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten.

Het eigen risico

Ggz-behandelingen voor cliënten ouder dan 18 jaar worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u eigen risico. De zorgverzekeraar berekent dit per kalenderjaar. Een kalenderjaar is van 1 januari tot en met 31 december.

De invoering van het zorgprestatiemodel kan voor u tot gevolg hebben, dat u het eigen risico voor zorgkosten per 2022 eerder gaat betalen aan uw zorgverzekeraar dan u gewend was. De rekening wordt dan namelijk gestuurd kort nadat de activiteiten (zorgprestaties) plaatsvinden, bijvoorbeeld aan het einde van de maand. Op zo’n rekening kunnen dan bijvoorbeeld 2 of 3 consulten staan. Dit is helaas het automatische gevolg van de invoering van het zorgprestatiemodel. Uw vragen hierover kunnen door de zorgverzekeraar worden beantwoord. Meer informatie over het zorgprestatiemodel en eigen risico leest u ook in de folder nieuwe bekostiging ggz

 

 

Uw ggz-kosten 2021 (PDF)

Uw ggz-kosten 2022 (PDF)

Meer informatie over de zorg

Zie ook Regelhulp.nl, wegwijzer naar zorg en ondersteuning 

Vragen?

Betaling van uw behandeling kan vragen oproepen. Uw vraag over een factuur kunt u stellen door telefonisch contact op te nemen met het team Facturatie via (073) 658 60 30 op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 11:00 uur. Ook kunt u uw vraag stellen via het onderstaande formulier.

 

Gegevens algemeen

Gegevens factuur