Klachten

Secretariaat Klachtencommissie, hoofdlocatie 's-Hertogenbosch
Postbus 70058, 5201 DZ ’s-Hertogenbosch
T (073) 658 60 19

Medewerkers van Reinier van Arkel spannen zich in om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop deze plaatsvindt.
Heeft u een klacht, laat het ons weten! Want van elke klacht kunnen we leren.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u bezwaar hebt tegen het gedrag of een beslissing van één of meerdere medewerker(s) van Reinier van Arkel. U kunt ook een klacht indienen over zaken van algemene aard, waarbij niet direct een medewerker betrokken is.

Wie kan een klacht indienen?
U kunt zelf een klacht indienen, maar dat kan ook door uw partner, ouders, voogd/curator of een andere vertegenwoordiger.

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt de klacht bespreken met desbetreffende medewerker(s) of de leidinggevende; soms kan het misverstand direct opgelost worden. U kunt u ook wenden tot de klachtencommissie van Reinier van Arkel. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren, in de vorm van een brief of met behulp van het klachtenformulier (in de folder).

Meer informatie over het indienen van een klacht of over de klachtencommissie vindt u in de folder Klachtenregeling.