Klachten

Medewerkers van Reinier van Arkel spannen zich in om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop deze plaatsvindt.

Hebt u een klacht, laat het ons weten! Want van elke klacht kunnen we leren.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u bezwaar hebt tegen het gedrag of een beslissing van één of meerdere medewerker(s) van Reinier van Arkel. U kunt ook een klacht indienen over zaken van algemene aard, waarbij niet direct een medewerker betrokken is.

Wie kan een klacht indienen?
U kunt zelf een klacht indienen, maar dat kan ook door uw partner, ouders, voogd/curator of een andere vertegenwoordiger.

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt de klacht bespreken met desbetreffende medewerker(s) of de leidinggevende; soms kan het misverstand direct opgelost worden.

Hier vindt u het klachtenformulier (pdf).

De klachtenfunctionaris
Als u een klacht hebt en niet (meer) in gesprek met uw hulpverlener wilt of durft, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze kan u informeren over de klachtenregeling en bemiddelen tussen u en de behandelaar. Dit staat in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de hulpverlener het beste werkt.

De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)
De PVP is niet in dienst van Reinier van Arkel, maar werkt voor een landelijke stichting. meer informatie
Vanaf 1 januari 2020 kunnen alleen cliënten bij de pvp terecht:

  • als de cliënt te maken krijgt (of heeft gehad) met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg binnen Reinier van Arkel zijn, maar ook verplichte zorg die de cliënt thuis of ergens anders (ambulant) krijgt;
  • als een cliënt vrijwillig is opgenomen en woont op het terrein van Reinier van Arkel;
  • een cliënt thuis vrijwillige zorg krijgt, maar te maken krijgt met drang of mogelijke dwang. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat de behandelaar nadenkt over het verlenen van verplichte zorg. Of wanneer de cliënt onder druk gezet wordt om bepaalde zaken te doen of te laten, omdat er anders verplichte zorg voor de cliënt wordt aangevraagd.

Ook de familievertrouwenspersoon (FVP) kan u helpen. Klik hier voor informatie.

De klachtencommissie

U kunt u ook wenden tot de klachtencommissie van Reinier van Arkel. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren, in de vorm van een brief of met behulp van het klachtenformulier (in de folder). 

Meer informatie over de klachtenfunctionaris, het indienen van een klacht of over de klachtencommissie vindt u in de folder Klachtenregeling.

Uitspraken van de klachtencommissie in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) zullen geanonimiseerd worden gepubliceerd op de pagina Beslissingen klachtencommissie.