Ondersteuningsmiddelen

Ondersteuning van familie
Een psychiatrische aandoening is ingrijpend, niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de omgeving. De familie heeft vaak veel vragen. Een direct contact met familie, op een zo kort mogelijke termijn, is dan ook van groot belang. De zorgverleners kunnen informatie geven over de aandoening en hoe om te gaan met de cliënt. Deze informatie is van belang voor een gelijkwaardige samenwerking in de triade.
Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Online zelfhulp cursus betrokken omgeving voor mantelzorgers en naastbetrokkenen. De cursus is gratis te volgen via de website . In de cursus worden tips en trucs gegeven om anders om te gaan met de situatie van de mantelzorger/ naastbetrokkene en de cliënt. www.reiniervanarkel.nl/mijnreinier
 • Psycho-educatie cursussen binnen Reinier van Arkel. Binnen diverse afdelingen wordt psycho-educatie aangeboden, vaak gekoppeld aan een bepaalde diagnose of ziektebeeld. Zoals de cursus Omgaan met borderline of de Oudercursus Autisme Spectrum Stoornissen.
 • Psycho-educatie cursussen bijvoorbeeld verzorgd door Ypse. Ypse voor generalistische Basis GGZ, Psychologie en Preventie, heeft tot doelstelling om mensen met allerlei psychische klachten te behandelen en te begeleiden. Via Ypse is het mogelijk om de vaardigheidstraining‘Ondersteuningsgroep voor familieleden en betrokkenen van mensen met psychische problemen’ te volgen. Kijk voor meer informatie op de website www.ypse.nl.
 • Familieavonden
 • Familieorganisaties, websites en activiteiten (zie hieronder)
 • Ondersteuningmogelijkheden voor mantelzorgers via zorgverzekeraars en gemeenten. Zie hiervoor www.mezzo.nl.


Middelen ter ondersteuning van de cliënt en familie

 • De triadekaart is ontwikkeld door Ypsilon. Het is een instrument om de samenwerking tussen cliënt/bewoner en diens naasten en behandelaar handen en voeten te geven.
  zie www.triadekaart.nl
 • Een signaleringsplan helpt de cliënt een dreigende terugval te herkennen en te voorkomen. Naastbetrokkene kan meehelpen aan het opstellen van het plan, dat aangeeft welke rol zij/hij heeft bij de verschillende fasen waarin de cliënt verkeert.
 • De cliënt kan in een crisiskaart vastleggen wat er gebeuren moet in geval van een crisis. Wie moet worden gewaarschuwd, wie is contactpersoon en welke acties mogen wel of niet ingezet worden.
  http://www.crisiskaartggz.nl/crisiskaart/
 • In een machtiging of zelfbindingsverklaring kan iemand zelf aangeven hoe hij/zij behandeld en benaderd wil worden tijdens een psychose wanneer hij/zij daar zelf niet meer toe in staat is.
  http://www.pvp.nl/zelfbindingsverklaring.html en http://www.pvp.nl/vraag-voorwaardelijke-machtiging.html