Klachtenregeling

Natuurlijk hoopt Reinier van Arkel dat u tevreden bent over de contacten met hulpverleners en de zorg die uw naaste krijgt. Het kan echter zijn dat uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord worden of dat er een verschil van mening is met de hulpverlener over de wijze waarop u als familie bij de behandeling betrokken wordt. Laat het ons weten want van iedere reactie kunnen we leren.

Wij vinden het belangrijk om ongenoegens en klachten van familie zo vroeg mogelijk te horen. In een vroeg stadium kunnen klachten meestal snel worden opgelost. Bij voorkeur bespreekt u de klacht eerst met degene tegen wie uw klacht zich richt of met diens leidinggevende. Als u hier teveel tegenop ziet kunt u voor hulp een afspraak maken met de familievertrouwenspersoon. Hopelijk kunt u dan samen tot een oplossing komen.

Als het bovenstaande voor u niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. De familievertrouwenspersoon kan u hierbij helpen. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in de brochure ‘Klachtenregeling’.