Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding: OAD

Reinier van Arkel, Weener XL en WSD hebben een intensieve samenwerking om mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid een passend aanbod op het gebied van ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding aan te bieden

Iedereen in de leeftijd van 21 tot 67 jaar die behandeld wordt of binnenkort een behandeling start bij Reinier van Arkel en graag (weer) wil werken komt in aanmerking voor OAD.

Voor maximaal een jaar volgt de deelnemer een intensief traject begeleid door een medewerker van Reinier van Arkel en een werkbegeleider van WSD of Weener XL. Na aanmelding via werkalsmedicijn@reiniervanarkel.nl volgt een gesprek waarin de mate van zelfredzaamheid op verschillende gebieden in kaart wordt gebracht. Familie en naastbetrokkenen worden vanaf het tweede gesprek nauw betrokken zodat zij medeverantwoordelijk zijn voor het halen van de doelen. De mate van zelfraadzaamheid wordt elke drie maanden opnieuw in kaart gebracht zodat de voortgang van het traject en het halen van de doelen inzichtelijk wordt voor alle partijen. Eventueel kunnen doelen worden bijgesteld.

Download de folder 'Op weg naar werk'

John Kreemers is cliënt van Reinier van Arkel en werkt nu bij de Blizo.