Verhalenbundel ‘Samen naar werk’ gepresenteerd tijdens kennisfestival

Kennisfestival Presentatie Samen Naar Wwerk

Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak ‘vaste waarde’ bij participatie naar werk 

Vrijdag 16 december jl. lanceerden we de verhalenbundel Samen naar Werk. Een bundel vol ervaringsverhalen van deelnemers aan de Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak, hun behandelaren, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en re-integratiecoaches. Het boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met UWV en Sterk door Werk. 

Werken doet goed, het leidt tot herstel. Werken zorgt dat je je mentaal gezonder voelt. Het biedt structuur in je leven en zorgt voor zingeving en perspectief. En dat komt tot uiting in de bundel met negen succesverhalen van de Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak van cliënten van Reinier van Arkel. 

Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak

De Werkgericht Geïntegreerde Behandelaanpak (WGB) kenmerkt zich door een combinatie van behandeling en gelijktijdige re-integratie. om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden. Deze methode is ontwikkeld vanuit de  samenwerking tussen UWV ’s-Hertogenbosch, Reinier van Arkel en reïntegratiebedrijven Job Solutions en PM Arbeid. In de aanpak wordt vanaf het begin van de behandeling van psychische klachten aandacht gegeven aan de terugkeer naar werk. Met positieve gevolgen voor zowel het herstel en de (psychische) gezondheid van de deelnemers als voor de samenwerking tussen de netwerkpartners. Inmiddels is de WGB in de regio Den Bosch en de Meierij uitgegroeid tot een van de vaste interventies die zich richt op participatie in werk. De wensen en de doelen die de cliënt zelf stelt, zijn hierbij het uitgangspunt.

Verhalenbundel Samen naar werk
De WGB startte in 2016 als een pilotproject. Nu, zes jaar later zijn de verhalen vanuit de cliënten en professionals (behandelaars, maar ook arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches) opgetekend in ‘Samen naar Werk’. Het beschrijft de ervaringen van mensen met een psychische kwetsbaarheid die op hun weg naar herstel op zoek gingen naar werk. Dat leverde hen van alles op: toekomstperspectief en financiële zelfstandigheid, maar ook sociale contacten, zingeving en persoonlijke waardering. 

Helma Cissen en Eric Groenendaal twee van de grondleggers van de WGB in Den Bosch reikten de eerste exemplaren van Samen naar werk uit. Helma Cissen: "We hebben de tijdgeest mee, waarin we er als specialistische ggz steeds meer van doordrongen zijn dat samenwerking binnen het sociaal domein onontbeerlijk is voor het bieden van effectieve zorg. De Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak heeft een duidelijke plek gekregen binnen de herstelvisie van waaruit Reinier van Arkel zijn behandelaanbod vormgeeft."
‘Samen naar Werk’ breekt een lans voor re-integratie als onderdeel van de behandeling van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is onze ambitie de aanpak landelijke bekendheid te geven, vanuit onze overtuiging dat de werkgerichte behandelaanpak bijdraagt aan een sneller en duurzamer herstel van psychische aandoeningen.

Bent u geïnteresseerd in een (digitale) versie van 'Samen naar werk'? Stuur dan een e-mail naar communicatie@reiniervanarkel.nl.