Reinier van Arkel ‘groene voorloper’ met toetreding tot Groene GGZ   

2013 Vijver Zilverlinden

We doen dat samen met een kerngroep van 15 andere ggz-instellingen uit heel Nederland, IVN Natuureducatie en Nature For Health als initiatiefnemers, de Nederlandse ggz, de Buitenpsychologen, zorgverzekeraar CZ en VU-Amsterdam.  

De toetreding geeft een verdere impuls aan de groene beweging van Reinier van Arkel zelf, met initiatieven als de Reinier Wandeling, de sport- en beweegroute, onze Living Musea binnen de Herstelacademies en de jaarlijkse Oliebollenveldloop. Ook de recentelijk geopende Rebushalte en ‘Duurzaamheid als medicijn’, dat onlangs de CZ-zorgprijs won, passen binnen deze beweging.

Zorgpark Voorburg ontwikkelen tot ‘healthy hotspot’ 
Robert Derksen, Raad van Bestuur Reinier van Arkel: “Meer dan ooit daagt de samenleving ons als zorgorganisatie uit om het anders te doen; duurzamer en meer in verbinding met de omgeving en elkaar. Met aandacht voor positieve gezondheid in een vitale samenleving, eigen regie en eigen kracht van burgers, samenwerken in communities, gezonde voeding en meer preventie en netwerkzorg.
Als Reinier van Arkel zien we deelname aan de Groene GGZ als een mooie kans deze uitdaging aan te gaan en zo samen de ggz een stap groener te maken. In het bijzonder, op die plek die we zien als het meest groene en meest duurzame gezondheidspark van Nederland; Voorburg in Vught. Hoe mooi zou het zijn het huidige Zorgpark Voorburg nóg verder te ontwikkelen tot een ‘healthy hotspot’ als eerste stap op weg naar een ‘Blue Zone’? Een groene omgeving waar wonen, werken, recreëren en elkaar ontmoeten samenkomen met een positief effect op gezondheid en welzijn.”

Over Groene GGZ 
De Groene GGZ richt zich op een aantal pijlers, waaronder het vergroten van de biodiversiteit van terreinen, het inzetten van natuur/groen van terreinen voor de vitaliteit van cliënten, medewerkers, naasten en wijkbewoners, en het bevorderen van buiten behandelen van cliënten. Door activiteiten op genoemde vlakken neemt de gezondheid en het welzijn van betrokkenen toe. Meer informatie over de pijlers en lopende activiteiten, zie op www.groeneggz.nl