IHT: Psychiatrische crisisbehandeling thuis

Reinier van Arkel biedt crisisbehandeling bij mensen thuis, voor mensen die in crisis (dreigen) te raken. Deze vorm van behandelen is bedoeld voor volwassen cliënten die al contact hebben met Reinier van Arkel maar ook voor volwassenen die in een psychiatrische crisis (dreigen te) raken maar nog niet in behandeling zijn.

Telefoonnummer aanmeldingen via huisarts (073) 658 68 03 

 Het gaat om het snel inzetten van behandeling voor een korte periode om te voorkomen dat iemand in crisis raakt of als dat toch gebeurt, deze zo kort mogelijk duurt. Het team dat deze intensieve behandeling levert, heet intensive home treatment-team (IHT). Een IHT-team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een psychiater, een psycholoog, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een verpleegkundige en een systeemtherapeut.

Kortgezegd zorgt een IHT-team ervoor dat het leven doorgaat met alle zorgen die de cliënt heeft. Dit vanuit de gedachte dat het werken aan herstel beter gaat in de thuissituatie dan tijdens een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis.

In de thuissituatie is het IHT-team 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar en wordt crisiszorg op maat geboden. Huisbezoek, telefonisch contact en deeltijdbehandeling kunnen los van elkaar of gecombineerd worden aangeboden. Vaak lukt het om een opname te voorkomen, maar mocht opname toch nodig of wenselijk zijn dan is dat mogelijk. Ook voor de directe familie of naasten kan extra ondersteuning worden geboden.

Dagelijks wordt overlegd of de geboden zorg voldoende is: is de behandeling goed, is de veiligheid gewaarborgd? Is de familie voldoende betrokken en is de zorg voor hen passend?

Werkwijze

Het IHT-team wordt ingeschakeld door de behandelaar van Reinier van Arkel die de cliënt in behandeling heeft en door de huisarts bij nieuwe cliënten.

Het team is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en heeft dienst tussen 8.00 en 22.00 uur.

De centrale voorwacht IHT zorgt voor een snelle inschatting, voert het eerste overleg met de verwijzer en beslist over het in zorg nemen of verwijzen naar andere zorg. Binnen twee uur na aanmelding heeft de SPV van het IHT team een persoonlijk contact met de cliënt.

Download infographic Intensive Home Treatment en Crisisdienst