Herstel en Ervaringsdeskundigheid

Het Herstelpunt is hét centrale punt voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid binnen Reinier van Arkel.

Als mens met psychische problemen of een psychische kwetsbaarheid weet je hoe moeilijk het kan zijn om je leven vorm te geven zoals je eigenlijk zou willen. Eén van de manieren om daar mee om te gaan is werken aan herstel, wie je bent en wat je wilt. Herstel is niet hetzelfde als genezing, maar betekent (leren) zien waar je kwetsbaarheden liggen, maar vooral ook wat je talenten zijn. Herstellen betekent je eigen weg vinden, grip krijgen op je kwetsbaarheden en je leven in eigen hand nemen. Bij herstel ligt de aandacht niet bij je ziekte en 'patiënt zijn', maar bij je mogelijkheden en bij actief zijn in je eigen leven.

De medewerkers van het Herstelpunt zijn ervaringsdeskundigen en hebben allemaal ervaring binnen de psychiatrie. Zij weten hoe het is om een diagnose te krijgen, medicatie te gebruiken en in behandeling te zijn. Zij hebben ervaringskennis opgedaan binnen de psychiatrie, hebben een herstelproces doorgemaakt en een cursus of opleiding gevolgd om deze ervaringskennis op een professionele manier te kunnen inzetten tijdens hun werk binnen de psychiatrie.

Alle binnen de Reinier van Arkel werkzame ervaringsdeskundigen zijn aan het Herstelpunt verbonden. De ervaringsdeskundigen werken op diverse afdelingen van Reinier van Arkel, maar ook binnen de FACT-teams en de maatschappelijk steunpunten in de wijk. Op diverse locaties bieden zij cursussen aan, gericht op herstel. 

Wil je een gesprek met een ervaringsdeskundige van Herstelpunt? Of meer informatie over het cursusaanbod neem dan contact op.

Contact