Herstel en Ervaringsdeskundigheid

Het Herstelpunt is het centrale punt voor herstel en ervaringsdeskundigheid binnen Reinier van Arkel.

Herstel is niet hetzelfde als genezing. Het betekent (leren) zien hoe kwetsbaar je kunt zijn, maar vooral ook wat je talenten zijn. Herstellen betekent je eigen weg vinden, grip krijgen op je kwetsbare kanten en je leven in eigen hand nemen. Bij herstel ligt de aandacht niet bij je ziekte en 'patiënt zijn', maar bij wat er wel mogelijk is en bij actief zijn in je eigen leven.

Aandachtsgebieden Herstelpunt

  • Vraagbaak. Je kunt er als cliënt terecht met vragen over herstelwerkgroepen en cursussen. Vanuit het Herstelpunt bieden we diverse cursussen en begeleiding van groepen.
  • Intervisie, collegiale coaching en verdiepende themabijeenkomsten voor alle ervaringsdeskundigen die verbonden zijn aan Reinier van Arkel.
  • Voorlichting, informatie en advies over herstel en ervaringsdeskundigheid in de hele organisatie.
  • Projectondersteuning bij diverse ontwikkelingen op het gebied van herstelondersteunende zorg, zoals de ontwikkeling van herstelacademies.

Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigen weten hoe het is om psychisch uit evenwicht te zijn en een herstelproces door te maken. Ze hebben door middel van cursussen of een opleiding hun ervaringskennis vergroot en ontwikkeld, zodat ze deze kennis op een professionele manier kunnen gebruiken in hun werk in de psychiatrie. Ze zijn voor cliënten vaak een rolmodel of bondgenoot.

De ervaringsdeskundigen werken op verschillende afdelingen van Reinier van Arkel, maar ook binnen de FACT-teams, regioteams en de herstelacademies. Op verschillende plekken bieden zij cursussen aan die herstel als doel hebben. 

Ervaringsdeskundigen werken mee aan de kwaliteit van de zorg, aan het herstel van de cliënt en het wegnemen van vooroordelen over de psychiatrie. Kortom: aan herstelondersteunende zorg.

Denk je erover om zelf als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan? Kijk dan hier voor meer informatie 

Wil je een gesprek met een ervaringsdeskundige van Herstelpunt? Of meer informatie over het cursusaanbod?

Neem dan contact met ons op.