Poli Gerontopsychiatrie

Adres
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer
(073) 553 88 44
E-mailadres
ZPO-Zorgadministratie@reiniervanarkel.nl

Gerontopsychiatrie richt zich op mensen van 60 jaar en ouder die last hebben van psychische klachten die hen ernstig belemmeren in het dagelijks leven, bijvoorbeeld somberheid, angst en paniek, verwardheid en wanen en hallucinaties. Gerontopsychiatrie houdt zich bezig met de psychologische kant van het verouderingsproces. Op zich is er geen verschil tussen psychische klachten bij mensen boven de 60 jaar en mensen die jonger zijn. Toch verdienen mensen boven de 60 jaar speciale aandacht, omdat er tegelijkertijd andere problemen kunnen zijn, zoals

  • lichamelijke of geestelijke achteruitgang
  • problemen met stoppen met werken en verandering van maatschappelijke rol
  • lichamelijke en psychische klachten die elkaar kunnen beïnvloeden
  • verslaving aan alcohol of kalmerende middelen.

De behandeling is meestal poliklinisch. U heeft gesprekken met een behandelaar en deze geeft u voorlichting over wat er met u aan de hand is en hoe u het beste om kunt gaan met uw klachten. Soms kan medicatie een manier zijn om uw klachten tegen te gaan of meer draaglijk te maken. Ook de mensen die voor u belangrijk zijn, worden bij de behandeling betrokken. Als het nodig is kan de behandeling aangevuld worden met andere behandelvormen.

Meer informatie: ga naar de folder Polikliniek Gerontopsychiatrie.

Deze poli is onderdeel van het centrum voor Ouderen - en ziekenhuispsychiatrie van Reinier van Arkel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch.

Aanmelden

Als u in het bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts kunt u contact opnemen met de Entree van Reinier van Arkel.

Locatie

Afbeelding bij locatie

Poli Gerontopsychiatrie

Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch

Behandelcentrum voor...


Terug naar het locatieoverzicht